Prohlédněte si nabídku investičních příležitostí

Všechny publikované investiční příležitosti prošly pečlivou risk analýzou a prověřením.

Bankovní úroveň zajištění

Nové bydlení Letohrad - RD - 10. etapa

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
2,35
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nové bydlení Letohrad - RD - 10. etapa

Projekt výstavby 7 rodinných domů v obci Letohrad je nyní již stavebně kompletně dokončený a čeká ho pouze kolaudace a následně budou domy nabídnuty do prodeje.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,35
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
72,28
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Výstavba

O projektu

Jedná se o moderní, nízkoenergetické dřevostavby. K domům patří také zahrady se zahradními domky. Rodinné domy jsou o dispozicích 4+kk nebo 5+kk s užitnou plochou 133 - 155 m2. Nedaleko Letohradu se nachází nový golfový areál Dobrouč, v blízkosti jsou také oblasti Červené Vody a Dolní Moravy, vhodné pro lyžování nebo turistiku. Další informace o projektu naleznete na webu partnera https://bydleniletohrad.cz/

 • Lokalita: Letohrad
 • Partner: Nové bydlení Letohrad - RD s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 50 596 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 72 280 000 (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 2 350 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 413/72, 413/73, 413/74, 413/75, 413/76, 413/77, 413/78, 413/79, 413/80, 413/81, 413/82, 413/83, 413/84 a 413/85 zapsané na LV 3783, k.ú. Letohrad, pozemek parc. č. 1434/144 zapsaný na LV 274, k.ú. Horní Václavov.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Nové bydlení Letohrad - RD s.r.o. IČO: 14219671

3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976

4. Ručení: Development Minářová s.r.o. (IČO: 05281865)

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Areál Hladov – 7. etapa

Výnos
9,5
% p.a.
Cílová částka
2,91
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Areál Hladov – 7. etapa

MAGNA INVEST II s.r.o. je SPV založené za účelem akvizice financovaného Areálu Hladov v okrese Jihlava.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2,91
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
66
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Ostatní

O projektu

Záměrem klienta v rámci naplňování investiční strategie skupiny bylo areál díky výhodné nabídkové ceně v rámci insolvenčního řízení vykoupit, konsolidovat, následně provozovat jako aktivum generující nájemné a ve vhodnou chvíli prodat novému majiteli. Je tak možné, že v průběhu trvání bude obchodní podíl společnosti převeden na nového investora, který bude samozřejmě prověřen ze strany Investown podobně jako stávající. Zároveň exit strategie projektu nejsou závislé na konkrétním vlastníkovi. Jednou z nich je refinancování dlouhým bankovním úvěrem díky pravidelnému příjmu z platných nájemních smluv a druhou je postupný prodej jednotlivých částí areálu – haly provozům, které v nich běží, část pozemků změnit na stavební a prodat, podobně prodat rybníky, rodinný dům a ostatní části areálu, popř. je jinak výnosově efektivně využít. V samotném areálu se v minulosti vyráběl čalouněný nábytek. Tato výroba je už utlumená a vyrábí se zde jen v malé míře dřevěné obklady staveb. Jedná se o ucelený areál přímo na hlavním silničním tahu z Jihlavy k hranicím s Rakouskem. Hlavními stavbami v areálu jsou:

 • nová hala na parc. č. st. 119 s přístavbou pivovaru na parc. č. st. 124
 • výrobní hala „A“ a „B“ na parc. č. st. 88 a st. 89 s přístavbami
 • expedice na parc. č. st. 106
 • skladová hala na parc. č. 105
 • sklad na parc. č. 110
 • objekt pro skladování a chov zvířat na parc. č. st. 118, st. 92 a st. 117
 • stavba č. p. 76 na parc. č. st. 90 s přístřeškem
 • plechová sušička
 • sklad na parc. č. st. 91 Mimo vlastní výrobní areál se dále nachází dům č. p. 64 a 65 na parc. č. 36/3 a 36/4. Příslušenstvím hlavních staveb v areálu jsou drobné vedlejší stavby, přípojky inženýrských sítí, vrtaná studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení a silážní žlab s jímkou. V rámci souboru oceňovaných nemovitých věcí jsou zde dále 2 rybníky a zemědělské pozemky.
 • Lokalita: Hladov
 • Partner: MAGNA INVEST II s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 65 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 42 900 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 66 000 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě vybíráme 2 918 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Parc. č.: St. 36/3, St. 36/4, St. 88, St. 89, St. 90, St. 91, St. 92, St. 93, St. 105, St. 106, St. 110, St. 113, St. 114, St. 115, St. 117, St. 118, St. 119/1, St. 124, 664/2, 667/2, 684/2, 684/10, 684/14, 698/1, 698/2, 698/4, 705, 707, 708, 710/1, 710/2, 710/3, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 710/13, 710/14, 710/15, 710/17, 710/18, 710/19, 710/21, 710/24, 710/26, 712/1, 712/2, 712/3, 712/6, 713/2 – to vše v kat. území: 638811 Hladov, List vlastnictví: 128

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: MAGNA INVEST II s.r.o. (IČO: 1803649)

3. Ručení: MAGNA INVEST I s.r.o. (IČO: 09138676)

4 Tichá cese pohledávek z nájemních smluv: SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a LIFE STYLE Litomyšl s.r.o. (nájemce) uzavřené dne 1. srpna 2023 SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a AGROCORE a.s. (nájemce) uzavřené dne 14. dubna 2023 5. Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nové bydlení Letohrad – BD – 1. tranše (E1)

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
5,91
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nové bydlení Letohrad – BD – 1. tranše (E1)

Nové bydlení Letohrad zahrnuje 7 rodinných domů a 47 bytů v lokalitě Letohrad – Nad Bažantnicí.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
5,91
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
20,11
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Výstavba

O projektu

Jedná se o moderní, nízkoenergetické dřevostavby ze sendvičových, difuzně otevřených konstrukcí. K domům i bytům budou patřit zahrádky se zahradními domky. Byty budou o dispozici 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk a 4 + kk s užitnou plochou 34–82 m².

Letohrad nabízí spoustu možností pro aktivní obyvatele. Nejbližší skiareál leží přímo v Letohradu, další oblíbené rodinné skiareály se pak nacházejí v okruhu 20 km. Orlické hory vybízejí k turistice nebo běžkování. Nedaleko Letohradu v nedávné době vznikl také nový golfový areál Dobrouč, jehož popularita velmi narůstá.

Město Letohrad si váží nových investorů i svých současných obyvatel. Ve věci rozvoje lokality Nad Bažantnicí a projektu Nové bydlení Letohrad město nabídlo aktivní spolupráci. Vstřícnost ze strany města je pro developera neocenitelnou záležitostí.

 • Lokalita: Letohrad – Nad Bažantnicí
 • Partner: Nové bydlení Letohrad-BD s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 14 077 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 20 110 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 5 913 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 413/7 a 413/18 zapsané na LV 3761, k. ú. Letohrad.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Nové bydlení Letohrad-BD s.r.o. (IČO: 14219662)

3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976

4. Ručení: Development Minářová s.r.o. (IČO: 05281865 )

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Družstvo POHODA II - 1. etapa

Výnos
10,5
% p.a.
Cílová částka
9
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Družstvo POHODA II - 1. etapa

Cílem projektu je nejen samotný nákup nemovitostí sloužících k nájmu platícím členům družstva, ale rovněž jejich budoucí správa jako další zdroj prostředků.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
9
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
34,15
mil. Kč
LTV
73,5
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Ostatní

O projektu

Družstevníci mají kolektivní odpovědnost a na členských schůzích pak mohou lépe dohlížet jeden na druhého i sledovat hospodaření družstva. Business model je založený na vybudování portfolia většího množství nemovitostí, které se potom jako celek přefinancují do bankovního sektoru úvěrem s dlouhou splatností.

Družstvo bylo založeno za účelem financování družstevního bydlení, které se těší v posledních letech stále větší oblibě. I velcí developeři sází na družstevní bydlení přinejmenším v části svého portfolia. Výhodou je snazší přístup k bydlení pro koncové uživatele, lepší a hlavně rychlejší převoditelnost družstevního podílu a pro investory pak mimo zástavy na nemovitosti rovněž ze zákona ručení celým majetkem družstva.

 • Lokalita: Praha-východ
 • Partner: Stavební a rozvojové Družstvo POHODA II.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 73,5 %
 • Zajištění: Úvěr ve výši 25 100 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 34 150 000 Kč (LTV 73,5 %) V této etapě vybíráme 9 039 000 Kč.
Další zajištění:

Zástavní právo na nemovitosti Bytová jednotka č. 912/237 vymezená v pozemku parc.č. St. 451, včetně podílu 175/10000 na společných částech domu č.p. 912 (byt. dům) a pozemku St. 451, Zapsáno na LV: 946 (BJ), 1065 (pozemek) a 828 (budova) k.ú. Benátecká Vrutice

Pozemek parc.č. St. 79, jehož součástí je stavba RD č.p. 37, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 131 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno, okres Mladá Boleslav

Pozemek parc.č. St. 121, jehož součástí je stavba RD č.p. 85 a pozemek parc.č. 92/2, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 18 v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres Mělník Pozemek parc.č. St. 150, jehož součástí je stavba RD č.p.151, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 137 v k.ú. Krupá, obec Krupá, okres Rakovník Pozemky parc.č. St. 7/1, jehož součástí je stavba RD č.p. 19, parc.č. St. 86, jehož součástí je stavba RD č.p. 60, parc.č. 14/1 a parc.č. 23/3, k.ú. Jelence, Zapsáno na LV: 5 v k.ú. Jelence, obec Dolní Hbity, okres Příbram Pozemky parc.č. St. 195, jehož součástí je stavba RD č.p. 203, parc.č. 165/10 a parc.č. 165/19, k.ú. Zeleneč, Zapsáno na LV: 411 v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč, okres Praha-východ Bytová jednotka č. 357/23 vymezená v pozemku parc.č. 138/3, včetně příslušných podílů na společných částech domu č.p. 357 a pozemku parc.č. 138/3, k.ú. Dolní Hanychov, Zapsáno na LV: 785 v k.ú. Dolní Hanychov (jednotka), 646 v k.ú. Dolní Hanychov (dům a pozemek), obec Liberec, okres Liberec Pozemky parc.č. St. 177, jehož součástí je stavba RD č.p. 164, parc.č. 193/9, k.ú. Praskolesy, Zapsáno na LV: 6 v k.ú. Praskolesy, obec Praskolesy, okres Beroun Osobní ručení - TOMÁŠ SOLAR, dat. nar. 7. července 1988 Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytové jednotky Holandská – 2. tranše

Výnos
9,5
% p.a.
Cílová částka
5,52
mil. Kč
Splatnost
9
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytové jednotky Holandská – 2. tranše

Účelem projektu je výstavba dlouho očekávaných mezonetových bytových jednotek 3 + kk, které vzniknou v ulici Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
5,52
mil. Kč
Splatnost
9
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
6,38
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Výstavba

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby: Probíhá výstavba výtahu z exteriéru domu z vnitrobloku, nové domovní rozvody elektřiny. V prostoru výtahu v každém podlaží ze statického hlediska byly provázány a vyztuženy věnce a prosvětlen prostor chodeb. Je hotová fasáda domu do ulice. Bude nová střecha a začne výstavba 2 mezonetových bytových jednotek. Hlavním záměrem partnera je výstavba nových bytových jednotek a rekonstrukce stávajícího bytového domu v atraktivní lokalitě pražských Vršovic. Oba byty budou po dokončení nabídnuty k prodeji koncovým zákazníkům prostřednictvím veřejné inzerce. Účelem projektu je výstavba dlouho očekávaných mezonetových bytových jednotek 3 + kk, které vzniknou v ulici Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice. Majitel zahájil jednání s památkáři, stavebním úřadem a dalšími státními orgány již v roce 2013. Stavební povolení bylo vydáno a objekt je nyní rekonstruován. Součástí nových bytových jednotek je taktéž rekonstrukce domu – přístavba výtahu, nový střešní plášť, oprava fasády, oprava společných prostor, revize a další drobné stavební a administrativní práce. Ve spolupráci se SVJ se bude realizovat i výměna oken ve stávajícím domě. Celý projekt je realizován subdodavatelsky stavební společností VRC group, a.s., která se specializuje na přestavbu půdních prostor na bytové jednotky. Výstavba začala v březnu 2023. V současné době jsou již obě bytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí jako rozestavěné. Více informací o projektu: https://www.pudnibyt.cz/praha-10-vrsovice-holandska-vydano-stavebni-povoleni/detail-projektu.php?idProjektu=32.

 • Lokalita: Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice
 • Partner: MASEF GROUP, spol. s r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: dle prostavěnosti - 70 % (specifický případ)

Klient špatně pochopil financování na tranše a domníval se, že umíme vyplatit peníze na budoucí hodnotu. Jelikož tomu tak není, dohodli jsme se s klientem, že zbytek peněz dovybereme a budeme je vyplácet vždy zpětně přímo na účet stavební firmy oproti doloženým fakturám a po doložení interní dohlídky, že faktura odpovídá skutečnému stavu. Finanční prostředky tedy nebudeme vyplácet na účet klienta. Klient bude platit úroky z celé vybrané částky, která bude deponovaná v advokátní úschově a nevyplatí se dříve, než budou splněny podmínky výplaty – což jsou faktura od stavební společnosti plus výsledný report a potvrzení prostavěnosti z interní dohlídky.

 • Zajištění: částka úvěru 2. tranše ve výši 5 528 000 Kč je zajištěna nemovitostí v současné hodnotě 6 389 900 Kč společně s první tranší ve výši 4 472 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: k bytům 1016/15, 1016/16 (LV 16004) a spoluvl. podílu 902/8074 a 842/8074 v bytovém domě 1016 (LV 1336) stojícím na pozemku 544 (LV 1336), vše v k. ú. Vršovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Masef Group spol. s r.o..

3. Osobní ručení: Matúš Šefara, nar. 27. 10. 1975

4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 9 měsíců (nejpozději do 28. 8. 2024) na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Proinvestované projekty

Projekty, které naši investoři úspěšně proinvestovali a sbírají z nich výnosy.

Proinvestováno

Rodinné domy Opatovec – 1. tranše (E9)

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
1,21
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Opatovec – 1. tranše (E9)

Projekt Rodinné domy Opatovec je developerský projekt, ve kterém paní Minářová hodlá postavit 8 rodinných domů ve vysokém standardu.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
1,21
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
25,3
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

První 2 rodinné domy jsou již těstě před dokončením. V Opatovci u Svitav právě vzniká 8 úsporných dřevostaveb venkovského charakteru. Na výběr jsou dispozice 4 + kk a 5 + kk s užitnou plochou 130 m² a 151 m². Každý dům je vybaven fotovoltaikou, bojlerem s tepelným čerpadlem, krbovou vložkou a elektrickým podlahovým topením pro maximální komfort a úspory. Rodiny jistě ocení prostornou garáž a velkou zahradu s retenční nádrží, kde si mohou užít mnoho pohody. Mezi další výhody patří venkovní žaluzie a splachování dešťovou vodou. Blízké Svitavy nabízí veškerou občanskou vybavenost. Zahájení výstavby: září 2023, k nastěhování má dojít již v září 2024.

 • Lokalita: Opatovec
 • Partner: Rodinné domy Opatovec s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 17 710 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 25 300 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 1 218 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 885/20, 885/24, 885/25, 885/26, 885/27, 885/28, 885/29, 885/30 a 885/31 zapsané na LV 417, k. ú. Opatovec.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: 100 % obchodního podílu Rodinné domy Opatovec s.r.o., IČO 14219646

3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976

4. Ručení: Development Minářová s.r.o., IČO 05281865

5. Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Švýcarská vila – 1. tranše (E4)

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
2,33
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Švýcarská vila – 1. tranše (E4)

PPS Server s.r.o. se stává vlastníkem nemovitosti Švýcarská vila (převod vlastnictví v listopadu 2023).

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,33
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
18,24
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Rekonstrukce

O projektu

Jedná se o čtyřpodlažní dům na adrese Jizerská 25 v Liberci, ve kterém proběhne rekonstrukce na apartmánový dům umožňující i bytovou funkci. Za projektem stojí Jaroslav Steklý a Martin Stašák. Oba dva se dlouhodobě pohybují v oblasti developmentu, real estate a výstavby. Pan Stašák je mimo jiné výkonným ředitelem První podještědské stavební spol. s r.o., která je zhotovitelem a ručitelem projektu. Pozemek se stávajícím objektem se nachází v severovýchodní části Liberce v ulici Jizerská. Zástavbu lokality tvoří solitérní vilové domy. Prostředí je charakteristické svou polohou na hranici města a krajiny. Úpravy zahrnují výstavbu opěrné zdi při kontaktu pozemku se severní hranou Jizerské ulice a srovnání terénní terasy před objektem na úroveň podlahy a vstupu do suterénu. V návrhu v jižní části pozemku je zachován urbanistický fragment původní a již zaslepené cesty před objektem v designu příčných tmavých latí nad prorůstající trávou. Nové výškové nastavení původního objektu je inspirováno svou konstrukční technologií a materialitou ze zmíněných rysů jizerskohorské lidové architektury objektů v okolí. Návrh počítá s většinovým zachováním obálky původního těžkého a bíle omítnutého zdiva. Nové výškové nastavení je provedeno lehkou dřevěnou nosnou konstrukcí s tmavě natřenou pohledovou vrstvou latí. Přestavba neplánuje navyšovat stávající zastavěnou plochu objektu. Součástí přestavby jsou balkóny na severní straně objektu a nastavení výšky římsy o 50 cm nad stávajícím hřebenem z důvodu zkvalitnění pro užívání nynější nevyhovující světlé výšky v podkroví objektu. Výška návrhu nepřesahuje limit připravovaného územního plánu. Objekt je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup je situován ze severu. Do objektu lze vstoupit i z jihu vedlejším vstupem z úrovně 01PP. V suterénu, který zůstává s minimálními zásahy původní, se nachází místnosti s technickým zázemím objektu a prostor s kójemi. Suterén je spojen se zbytkem budovy vertikálním schodišťovým jádrem, které je umístěno uprostřed objektu při severní fasádě. V každém nadzemním podlaží jsou stejným způsobem situovány vždy 4 podlouhlé apartmánové jednotky s obývacím prostorem a výhledem orientovaným jižně na Liberec.

 • Lokalita: Starý Harcov, obec Liberec, okres Liberec
 • Partner: PPS Server s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 12 768 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 18 240 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 330 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástavní právo na nemovitostech v 1. pořadí včetně ZZaZ. Nemovitost: Bytový dům na pozemku parc. č. 756/2, parc. č. 757/2, včetně stavby č. p. 226, která je jeho součástí, parc. č. 786/1 a parc. č. 792, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV: 5311 v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec, okres Liberec

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: PPS Server s.r.o.; IČO: 19286198

3. Ručení: První podještědská stavební spol. s r.o.; IČO: 477 81 874

4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Areál Hladov – 6. etapa

Výnos
9,5
% p.a.
Cílová částka
2,49
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Areál Hladov – 6. etapa

MAGNA INVEST II s.r.o. je SPV založené za účelem akvizice financovaného Areálu Hladov v okrese Jihlava.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2,49
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
66
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Záměrem klienta v rámci naplňování investiční strategie skupiny bylo areál díky výhodné nabídkové ceně v rámci insolvenčního řízení vykoupit, konsolidovat, následně provozovat jako aktivum generující nájemné a ve vhodnou chvíli prodat novému majiteli. Je tak možné, že v průběhu trvání bude obchodní podíl společnosti převeden na nového investora, který bude samozřejmě prověřen ze strany Investown podobně jako stávající. Zároveň exit strategie projektu nejsou závislé na konkrétním vlastníkovi. Jednou z nich je refinancování dlouhým bankovním úvěrem díky pravidelnému příjmu z platných nájemních smluv a druhou je postupný prodej jednotlivých částí areálu – haly provozům, které v nich běží, část pozemků změnit na stavební a prodat, podobně prodat rybníky, rodinný dům a ostatní části areálu, popř. je jinak výnosově efektivně využít. V samotném areálu se v minulosti vyráběl čalouněný nábytek. Tato výroba je už utlumená a vyrábí se zde jen v malé míře dřevěné obklady staveb. Jedná se o ucelený areál přímo na hlavním silničním tahu z Jihlavy k hranicím s Rakouskem. Hlavními stavbami v areálu jsou:

 • nová hala na parc. č. st. 119 s přístavbou pivovaru na parc. č. st. 124
 • výrobní hala „A“ a „B“ na parc. č. st. 88 a st. 89 s přístavbami
 • expedice na parc. č. st. 106
 • skladová hala na parc. č. 105
 • sklad na parc. č. 110
 • objekt pro skladování a chov zvířat na parc. č. st. 118, st. 92 a st. 117
 • stavba č. p. 76 na parc. č. st. 90 s přístřeškem
 • plechová sušička
 • sklad na parc. č. st. 91 Mimo vlastní výrobní areál se dále nachází dům č. p. 64 a 65 na parc. č. 36/3 a 36/4. Příslušenstvím hlavních staveb v areálu jsou drobné vedlejší stavby, přípojky inženýrských sítí, vrtaná studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení a silážní žlab s jímkou. V rámci souboru oceňovaných nemovitých věcí jsou zde dále 2 rybníky a zemědělské pozemky.
 • Lokalita: Hladov
 • Partner: MAGNA INVEST II s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 65 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 42 900 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 66 000 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě vybíráme 2 497 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Parc. č.: St. 36/3, St. 36/4, St. 88, St. 89, St. 90, St. 91, St. 92, St. 93, St. 105, St. 106, St. 110, St. 113, St. 114, St. 115, St. 117, St. 118, St. 119/1, St. 124, 664/2, 667/2, 684/2, 684/10, 684/14, 698/1, 698/2, 698/4, 705, 707, 708, 710/1, 710/2, 710/3, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 710/13, 710/14, 710/15, 710/17, 710/18, 710/19, 710/21, 710/24, 710/26, 712/1, 712/2, 712/3, 712/6, 713/2 – to vše v kat. území: 638811 Hladov, List vlastnictví: 128

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: MAGNA INVEST II s.r.o. (IČO: 1803649)

3. Ručení: MAGNA INVEST I s.r.o. (IČO: 09138676)

4 Tichá cese pohledávek z nájemních smluv: SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a LIFE STYLE Litomyšl s.r.o. (nájemce) uzavřené dne 1. srpna 2023 SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a AGROCORE a.s. (nájemce) uzavřené dne 14. dubna 2023 5. Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Residence Nad Lomničkou – 1. tranše (E5)

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
3,36
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Residence Nad Lomničkou – 1. tranše (E5)

Jedná se o nákup pozemku v lokalitě Železné u Brna s následnou realizací developerského projektu spočívajícím ve výstavbě a následném prodeji 16 rodinných domů.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
3,36
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
50,8
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Partner hodlá koupit pozemek od společnosti Veromanex s.r.o. (Na Investownu proinvestovaný projekt Domy Železné) společně s jeho projektem, ve kterém vidí značný potenciál, primárně díky jeho vzdálenosti od Brna, a proto chce pokračovat s výstavbou dle původní projektové dokumentace. Projekt má již vydané stavební povolení a partner hodlá začít okamžitě stavět. Na pozemcích jsou doposud provedeny úpravy terénu se sjezdem z místní komunikace a základové pasy domů. Aktuální prostavěnost lze zobrazit na fotkách v galerii. K dokončení projektu by mělo dojít v průběhu 1. kvartálu 2025. Projekt se nachází v severní okrajové části obce Železné v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Dojde zde k výstavbě 15 rodinných domů se sedlovou střechou o identické zrcadlové dispozici 4 + kk s garáží a k výstavbě jednoho rodinného domu se sedlovou střechou o dispozici 5 + kk.

 • Lokalita: Železné, okres Brno-venkov
 • Partner: Tekton Solutions s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 35 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 50 800 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 3 364 000 Kč.
Další zajištění:
 1. Zástavní právo na nemovitosti: Rodinný dům Strašín u Říčan – pozemek parc. č. st. 1091 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 393 (rod. dům), pozemek parc. č. 464/103 (zahrada), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Strašín u Říčan na LV č. 756. Pozemky parc. č. 280/2, 281, 282, 283, 284/2 a 340/4 včetně příslušenství (a včetně v budoucnu postavených staveb) zapsáno na LV: 497 v k. ú. Železné, obec Železné, okres Brno-venkov včetně parcel parc. č. 86/2, 1363, 1364 a 1365.
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Tekton Solution s.r.o., Tekton development s.r.o.
 3. Osobní ručení: Daniel Tesař dat. nar. 16. května 1988
 4. Ručení: Daniel Tesař dat. nar. 16. května 1988
 5. Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Nové bydlení Letohrad - RD - 4. etapa

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
2,28
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nové bydlení Letohrad - RD - 4. etapa

Projekt výstavby 7 rodinných domů v obci Letohrad je nyní již stavebně kompletně dokončený a čeká ho pouze kolaudace a následně budou domy nabídnuty do prodeje.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,28
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
72,28
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Jedná se o moderní, nízkoenergetické dřevostavby. K domům patří také zahrady se zahradními domky. Rodinné domy jsou o dispozicích 4+kk nebo 5+kk s užitnou plochou 133 - 155 m2. Nedaleko Letohradu se nachází nový golfový areál Dobrouč, v blízkosti jsou také oblasti Červené Vody a Dolní Moravy, vhodné pro lyžování nebo turistiku. Další informace o projektu naleznete na webu partnera https://bydleniletohrad.cz/

 • Lokalita: Letohrad
 • Partner: Nové bydlení Letohrad - RD s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 50 596 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 72 280 000 (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 2 280 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 413/72, 413/73, 413/74, 413/75, 413/76, 413/77, 413/78, 413/79, 413/80, 413/81, 413/82, 413/83, 413/84 a 413/85 zapsané na LV 3783, k.ú. Letohrad, pozemek parc. č. 1434/144 zapsaný na LV 274, k.ú. Horní Václavov.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Nové bydlení Letohrad - RD s.r.o. IČO: 14219671

3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976

4. Ručení: Development Minářová s.r.o. (IČO: 05281865)

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rodinné domy Opatovec – 1. tranše (E8)

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
1,2
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Opatovec – 1. tranše (E8)

Projekt Rodinné domy Opatovec je developerský projekt, ve kterém paní Minářová hodlá postavit 8 rodinných domů ve vysokém standardu.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
1,2
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
25,3
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

První 2 rodinné domy jsou již těstě před dokončením. V Opatovci u Svitav právě vzniká 8 úsporných dřevostaveb venkovského charakteru. Na výběr jsou dispozice 4 + kk a 5 + kk s užitnou plochou 130 m² a 151 m². Každý dům je vybaven fotovoltaikou, bojlerem s tepelným čerpadlem, krbovou vložkou a elektrickým podlahovým topením pro maximální komfort a úspory. Rodiny jistě ocení prostornou garáž a velkou zahradu s retenční nádrží, kde si mohou užít mnoho pohody. Mezi další výhody patří venkovní žaluzie a splachování dešťovou vodou. Blízké Svitavy nabízí veškerou občanskou vybavenost. Zahájení výstavby: září 2023, k nastěhování má dojít již v září 2024.

 • Lokalita: Opatovec
 • Partner: Rodinné domy Opatovec s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 17 710 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 25 300 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 1 207 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 885/20, 885/24, 885/25, 885/26, 885/27, 885/28, 885/29, 885/30 a 885/31 zapsané na LV 417, k. ú. Opatovec.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: 100 % obchodního podílu Rodinné domy Opatovec s.r.o., IČO 14219646

3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976

4. Ručení: Development Minářová s.r.o., IČO 05281865

5. Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na