Prohlédněte si nabídku investičních příležitostí

Všechny publikované investiční příležitosti prošly pečlivou risk analýzou a prověřením.

Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Hlubočepy 3 – 4. etapa

Výnos
8,8
% p.a.
Cílová částka
4,77
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Hlubočepy 3 – 4. etapa

Jedná se o refinancování úspěšně proinvestovaného projektu Rezidence Hlubočepy 2. Partner potřebuje dostatek času na rozprodej bytových jednotek.

Výnos
8,8
% p.a.
Celková hodnota
4,77
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
76,05
mil. Kč
LTV
81
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby Celková rozestavěnost je na úrovni 84,51 %. Stavba plynule pokračuje. Práce jsou prováděny v dobré kvalitě v souladu s původně uvažovanou projektovou dokumentací. Dle sdělení stavbyvedoucího nejsou plánovány žádné změny v rámci dispozic nebo použitých konstrukcí. V době místního šetření byly realizovány stavební práce v rozsahu: všechny nosné konstrukce, střešní plášť včetně oplechování a izolací, kanalizace a rozvody vody včetně přípojek, podomítkové části WC, výplně otvorů oken. Dále byly provedeny otopné podlahové okruhy včetně akumulačních a roznášecích vrstev podlah. V rámci elektroinstalací byly provedeny rozvody a vystrojeny rozvaděče a lokálně krabičky. Dále byly provedeny omítky v interiérech, KZS v exteriéru, rozvody pro klimatizace a centrální vysavač a osazeny zdroje TUV a kotle. V rámci podhledů byly v úrovni 1. NP a části 3. NP provedeny rastry. V následujícím období budou dokončeny podhledové rastry s následným provedením finálních vrstev podlah, dlažeb a obkladů. Následně budou kompletovány interiéry v rozsahu zařizovacích předmětů a výplní otvorů dveří.

Generálním dodavatelem stavby je firma LAKOMIRAVA s.r.o., která se v roce 2022 umístila v exkluzivním žebříčku nejúspěšnějších firem CZECH TOP 100.

Projekt Hlubočepy nabízí originální městské bydlení v bytovém domě o třech prostorných bytových jednotkách v klidné a vyhledávané lokalitě Prahy 5, která je vzdálena 10 minut jízdy autem od centra. Projekt je situován s výhledem na Prokopské údolí a Kavčí hory.

Další informace o projektu naleznete na oficiálním webu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 61 600 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 76 050 000 Kč (LTV 81 %). V této etapě vybíráme 4 770 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1. 900/1, 900/2, jehož součástí je soubor 4 rozestavěných jednotek v objektu, k. ú. Hlubočepy, zapsáno na LV 12443 (jednotky), 11247 (pozemky s budovou) v k. ú. Hlubočepy, obec Praha, okres hl. m. Praha. Zástava 2. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/89 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 400/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300. Zástava 3. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/47 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 509/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300.
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VivoFox s.r.o., IČO: 10831134
 3. Osobní ručení: JIŘÍ NOVÁK, dat. nar. 30. srpna 1983
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinný dům v Divišově – 6. etapa

Výnos
9,5
% p.a.
Cílová částka
1,49
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinný dům v Divišově – 6. etapa

Získané finanční prostředky partner použije na refinancování stávajícího úvěru a na stavební aktivity v rámci ekonomicky spjatých skupin.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
1,49
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
31
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

Momentálně partner dokončuje výstavbu rodinného domu v Divišově.

Jedná se o rodinný dům se zahradou a unikátním výhledem do okolní krajiny. Nemovitost se nachází ve výborné lokalitě s dobrou dopravní dostupností pár kilometrů od dálnice D1. Sousedství tvoří zástavba standardních a mírně nadstandardních rodinných domů. Nemovitost je umístěna na vrcholu dané lokality a disponuje ojedinělými a dalekými výhledy do okolní krajiny.

Výstavba domu je provedena v nadstandardní úrovni s použitím vysoce kvalitních materiálů. K úplnému dokončení chybí malá část vnitřních dveří se zárubněmi, 2× osazení rekuperační jednotky ve dvou podlažích, dokončení přístavby bazénu, vnějších schodů k hlavnímu vstupu do domu a oplocení pozemku.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 21 700 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 31 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 1 496 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: parc. č. 1117/86, 1117/117, jehož součástí je stavba RD, č. p. 418, k. ú. Divišov u Benešova. Zapsáno na LV 1143 v k. ú. Divišov u Benešova, obec Divišov, okres Benešov
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VIKTORIJA develop., s.r.o., IČ: 10684026
 3. Směnka klienta s avalem: VIKTOR PAVLOV, dat. nar. 6. února 1978, Pavlova Liudmyla, dat. nar. 17. února 1978
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 11. etapa

Výnos
8,7
% p.a.
Cílová částka
4,13
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 11. etapa

Partner dává do zástavy dokončený projekt v Herlíkovicích.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
4,13
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
101,45
mil. Kč
LTV
69
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

Jedná se o soubor 16 apartmánů v dokončeném projektu, ke kterému bude dodáno kolaudační rozhodnutí. Apartmánový dům vznikl na místě bývalého mlýna. Jedná se prakticky o novostavbu vybudovanou od základů. Nemovitost byla postavena za účelem následného rozprodeje jednotlivých apartmánů, popřípadě ke krátkodobému pronájmu vybraných jednotek.

K nadstandardům domu patří recepce, sauna s wellness a nebytová jednotka původně zamýšlená jako kuchyně s jídelnou, ale možné je využití také k provozování služeb, jako masáže, restaurace apod. Každá z ubytovacích jednotek má vlastní sklepní kóji v 1. podzemním patře domu a vlastní vymezené parkovací místo na společném pozemku před domem. Provedení a vybavení nemovitosti je v nadprůměrné kvalitě. Více informací o apartmánovém domu najdete na oficiálních stránkách projektu.

Finanční prostředky partner použije na refinancování zástavního věřitele a na úvodní fáze realizace dalších developerských projektů aparthotelového typu v prémiových lokalitách českých hor. Poskytnuté prostředky budou splaceny z prodeje apartmánů v zástavě.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 70 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 101 450 000 Kč (LTV 69 %). V této etapě vybíráme 4 130 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Skupina bytových a nebytových jednotek, číslo jednotky 547/7, 547/8, 547/9, 547/15, 547/25, 547/27, 547/28, 547/38, 547/32, 547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/31, 547/10, 547/1, 547/11 v budově č. p. 547 na pozemku p. č. st. 427 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně pozemků p. č. st. 427, 2864/1, 2867, 2923, 2924 a příslušenství, LV 4172, k. ú. Hořejší Vrchlabí v k. ú. Hořejší Vrchlabí. Zapsáno na LV 1184, 4172
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., IČ: 09848657
 3. Ručení: Aequitas Capital Investment a.s., IČ: 089 06 190
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence v Dolních Břežanech – 1. tranše (E14)

Výnos
9
% p.a.
Cílová částka
2,47
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence v Dolních Břežanech – 1. tranše (E14)

Cílem partnera je koupě a následná dostavba nemovitosti v Dolních Břežanech.

Výnos
9
% p.a.
Celková hodnota
2,47
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
82,15
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Jedná se o dvojdům s jedním podzemním podlažím, 2 nadzemními podlažími a plochou střechou. Nemovitost má unikátní obdélníkový tvar se zaoblenými rohy.

Novostavba je rozdělena na dvě provozně nezávislé části rodinného dvojdomu. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena dvouramenným schodištěm. Vnitřní zařizovací předměty budou v nadstandardním provedení. Nemovitost nabídne rezidentům luxusní bydlení s vnitřním bazénem, hammamem, posilovnou a architektem navrženou a osázenou zahradou s jezírky a altánem na vodě.

Výstavba projektu začala v roce 2021, termín dokončení je podle harmonogramu na podzim 2024. Celková prostavěnost je na úrovni 65 %. Momentálně probíhají práce na elektroinstalaci a příprava pro osazení oken.

Partner plánuje nemovitost následně pronajímat a refinancovat předobjednaným dlouhodobým bankovním úvěrem.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 61 612 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 82 150 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 471 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemky parc. č. 246/2 a 246/11 zapsané na LV č. 2714, k. ú. Dolní Břežany.
 2. Zástavní právo k akciím: Diamond District a.s., IČ: 21167923
 3. Osobní ručení: VIVIANA TEJCOVÁ, dat. nar. 27. února 1996
 4. Ručení: RED STRIPE DEVELOPMENT a.s., IČ 24124982
 5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pozemky Hradištko – 1. tranše (E3)

Výnos
8,2
% p.a.
Cílová částka
3,24
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pozemky Hradištko – 1. tranše (E3)

Cílem partnerů je koupě pozemků v obci Hradištko, která se nachází mezi řekami Vltava a Sázava v okrese Praha-západ.

Výnos
8,2
% p.a.
Celková hodnota
3,24
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
28,5
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Ostatní

O projektu

V obci žije přes 2 400 obyvatel. Pozemky leží v jihovýchodní okrajové části obce Hradištko, místně nazvané Rajchardov. V sousedství je zástavba původních a novodobých samostatně stojících rodinných domů. Jedná se o nově vznikající, rozvíjející se městskou rezidenční čtvrť s četnou zelení v zahradách a na veřejném prostranství.

V dochozí vzdálenosti od pozemků v rámci centra obce se nachází základní nabídka zboží a služeb (školka, škola, restaurace, potraviny, specializované obchody, drobné řemeslné dílny, sportoviště atd.). Kompletní občanská vybavenost je v rámci spádového centra Prahy s dojezdovou dobou cca 20 min.

Na pozemcích se nenachází žádné stavby nebo vzrostlá zeleň a jsou připraveny na budoucí výstavbu. Soubor pozemků je napojen na inženýrské sítě dostupné v místě v rozsahu V, E, a retenční nádrž na pozemku. K hranici je přivedena zpevněná komunikace s veřejným osvětlením.

Záměrem partnerů je získat po koupi pozemků územní rozhodnutí a stavební povolení a realizovat developerský projekt o 5 rodinných dvojdomech.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 17 100 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 28 500 000 Kč (LTV 60 %). V této etapě vybíráme 3 249 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 90/28, 90/34, 90/35, 90/33, 90/67. Zapsáno na LV 3673, 3714, 3713 v k. ú. Hradištko pod Medníkem
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Umdo development s.r.o., IČ: 19896808 AdayTema s.r.o., IČ: 09131558
 3. Osobní ručení: BAŞAR DOGA ŞEKER, dat. nar. 7. září 1981 ZIYA UMUT ALTINOK, dat. nar. 15. září 1981
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 42 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Solnice II – 1. tranše (E1)

Výnos
8,7
% p.a.
Cílová částka
9,28
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Solnice II – 1. tranše (E1)

Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a bytového domu se 16 jednotkami v Královohradeckém kraji u měst Solnice a Kvasiny na severní hranici zastavěného území.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
9,28
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
51
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

Občanská vybavenost obcí se nachází v docházkové vzdálenosti, stejně tak závod Škoda Auto. Domy budou mít nadstandardní izolační vlastnosti, svou fotovoltaickou elektrárnu a moderní design i technologie. Navíc tento projekt splňuje podmínky pro dotaci z programu Nová zelená úsporám, a to díky svému skvělému konceptu udržitelného bydlení.

Projekt je koncipován do 14 dvojdomů ve třech typových provedeních s celkovou započitatelnou podlahovou plochou 2 544,72 m². Domy budou maximálně energeticky úsporné až o 80 % oproti běžným domům, proto energetická náročnost budovy bude na úrovní PENB A. Příslušenstvím budou předzahrádky o výměrách 140–340 m² i parkovací stání. Zároveň je v projektu 16 bytových jednotek o dispozicích 2 + kk a 3 + kk ve 4 nadzemních patrech, které budou mít k dispozici sklepní kóje, společné a technické prostory. Bytové jednotky v 1. nadzemním podlaží budou mít ve výlučném užívání předzahrádky, ostatní jednotky budou mít terasy.

V současné době je stavba již zahájena a partner rodinné domy i bytové jednotky již nabízí na svých webových stránkách.

Finanční prostředky partner využije na refinancování stávajícího úvěru a financování první etapy výstavby tohoto developerského projektu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 35 700 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 51 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 9 286 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1: pozemky parc. č. 2332/5, 2334/2, 5564, 5565, k. ú. Solnice. Zapsáno na LV 1582 v k. ú. Solnice, obec Solnice Zástava 2: Pozemky parc. č. st. 397 (součástí je stavba, č. p. 411, rod. dům), 148/94 k. ú. Zlonín. Zapsáno na LV 193 v k. ú. Zlonín, obec Zlonín Zástava 3: Pozemky parc. č. st. 398 (součástí je stavba, č. p. 412, rod. dům), 148/95 k. ú. Zlonín. Zapsáno na LV 193 v k. ú. Zlonín, obec Zlonín
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Zelené výhledy s.r.o., IČ: 11967960
 3. Osobní ručení: JIŘÍ PODZIMEK, dat. nar. 29. června 1968
 4. Ručení: McFALL DEVELOPMENT s.r.o., IČ: 051 37 918 Zelený Zlonín s.r.o., IČ: 03612457
 5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Rychnovská III – 1. etapa

Výnos
8,5
% p.a.
Cílová částka
8,26
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Rychnovská III – 1. etapa

Cílem partnera je využít finanční prostředky na částečné refinancování stávajícího úvěru k získání časové rezervy pro prodej již dokončených jednotek.

Výnos
8,5
% p.a.
Celková hodnota
8,26
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
36,25
mil. Kč
LTV
63,3
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

Dále by prostředky rád využil na přípravu svých dalších plánovaných projektů, jako jsou například Rezidence Na Ladech v Šestajovicích nebo Děčín Business Park. Partner aktuálně jednotky aktivně prodává mimo jiné také na svých webových stránkách.

Bytový komplex se nachází nedaleko Jizerských hor s řadou zajímavých míst jako je ski areál Bedřichov, hora Ještěd nebo přírodní park Maloskalsko. Ve městě je zastoupena plná občanská vybavenost přes školy, obchodní centra, sportovní zařízení až po zdravotnická zařízení či MHD.

V bytovém komplexu o celkové započitatelné podlahové ploše 477 m² se nachází pět jednotek – jedna v přízemí, jedná v podkroví s balkonem a tři mezonetové (1× 4 + kk a 2× 3 + kk). Všechny jednotky jsou v nadstandardním provedení a s jedním venkovním stáním. Čtyři jednotky zároveň disponují předzahrádkou. Rezidence Rychnovská představuje prostorné a pohodlné bydlení ideální pro rodiny s dětmi. Při výstavbě byl kladen velký důraz na funkčnost, vzhled, kvalitu a výběr materiálů. Je to vhodné řešení pro ty, kteří se nechtějí starat o velký rodinný dům, ale zároveň nechtějí žít v malém bytě na sídlišti.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 22 946 250 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 36 250 000 Kč (LTV 63,3 %). V této etapě vybíráme 8 263 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: jednotky č. 4526/1 až 4526/5 vymezené v parc. č. st. 76, pozemky parc. č. 839/7 a 860/1. Zapsáno na LV 1232 (jednotky) a 350 (pozemky) v k. ú. Kokonín, obec a okres Jablonec nad Nisou
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Rezidence Rychnovská s.r.o., IČ: 14003741
 3. Zástavní právo k akciím Blue Star Capital, a.s., IČ: 01893246
 4. Osobní ručení: MICHAL HÁJEK, dat. nar. 7. srpna 1980
 5. Ručení: Blue Star Capital, a.s., IČ: 01893246
 6. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Lesík – 6. etapa

Výnos
8
% p.a.
Cílová částka
7,34
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Lesík – 6. etapa

Cílem partnera je výstavba 5 bytových domů s 133 bytovými jednotkami o dispozicích 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk a 4 + kk.

Výnos
8
% p.a.
Celková hodnota
7,34
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
164
mil. Kč
LTV
73
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Refinancování

O projektu

Rezidence je navržena s důrazem na udržitelnost a maximální využití alternativních zdrojů. Energetická náročnost budovy je proto na úrovni B. K bytům bude patřit nekryté venkovní parkoviště s 166 místy. Výstavba rezidence je provedena ve vysokém standardu s použitím kvalitních materiálů.

Rezidenční projekt je umístěn v klidné části Kladna. Na dosah je krásná příroda s velkým množstvím zeleně a protkaná sítí cyklotras či cest pro nerušené vycházky. Cesta do centra Kladna zabere pouze 5 minut. V okolí je veškerá občanská vybavenost.

Nedaleké vlakové nádraží nabízí nepřetržité spojení do centra Prahy. Po dokončení rychlodráhy, které je plánováno na rok 2028, bude možné se na pražské Masarykovo nádraží dostat během 30 minut.

Více informací o rezidenci najdete na oficiálních stránkách projektu.

Plánovaná výstavba proběhne v celkem 5 etapách v letech 2024–2027. Získané finanční prostředky partner použije na refinancování zástavního věřitele a na výstavbu projektu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 120 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 164 050 000 Kč (LTV 73 %). V této etapě vybíráme 7 344 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemky parc. č. 4732/2, 6283/1, 6284/1, 6284/4, 6288, 6293/1, 6293/2, 6294 včetně příslušenství (a včetně v budoucnu postavených bytových domů, respektive bytových jednotek). Zapsáno na LV 19589 v k. ú. Kladno, obec Kladno, okres Kladno
 2. Zástavní právo ke kmenovým listům: REZIDENCE LESÍK, s.r.o., IČ: 06999042
 3. Ručení: Solvent s.r.o., IČ: 26513251
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Proinvestované projekty

Projekty, které naši investoři úspěšně proinvestovali a sbírají z nich výnosy.

Proinvestováno

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 10. etapa

Výnos
8,7
% p.a.
Cílová částka
4
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 10. etapa

Partner dává do zástavy dokončený projekt v Herlíkovicích.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
4
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
101,45
mil. Kč
LTV
69
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Jedná se o soubor 16 apartmánů v dokončeném projektu, ke kterému bude dodáno kolaudační rozhodnutí. Apartmánový dům vznikl na místě bývalého mlýna. Jedná se prakticky o novostavbu vybudovanou od základů. Nemovitost byla postavena za účelem následného rozprodeje jednotlivých apartmánů, popřípadě ke krátkodobému pronájmu vybraných jednotek.

K nadstandardům domu patří recepce, sauna s wellness a nebytová jednotka původně zamýšlená jako kuchyně s jídelnou, ale možné je využití také k provozování služeb, jako masáže, restaurace apod. Každá z ubytovacích jednotek má vlastní sklepní kóji v 1. podzemním patře domu a vlastní vymezené parkovací místo na společném pozemku před domem. Provedení a vybavení nemovitosti je v nadprůměrné kvalitě. Více informací o apartmánovém domu najdete na oficiálních stránkách projektu.

Finanční prostředky partner použije na refinancování zástavního věřitele a na úvodní fáze realizace dalších developerských projektů aparthotelového typu v prémiových lokalitách českých hor. Poskytnuté prostředky budou splaceny z prodeje apartmánů v zástavě.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 70 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 101 450 000 Kč (LTV 69 %). V této etapě vybíráme 4 032 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Skupina bytových a nebytových jednotek, číslo jednotky 547/7, 547/8, 547/9, 547/15, 547/25, 547/27, 547/28, 547/38, 547/32, 547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/31, 547/10, 547/1, 547/11 v budově č. p. 547 na pozemku p. č. st. 427 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně pozemků p. č. st. 427, 2864/1, 2867, 2923, 2924 a příslušenství, LV 4172, k. ú. Hořejší Vrchlabí v k. ú. Hořejší Vrchlabí. Zapsáno na LV 1184, 4172
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., IČ: 09848657
 3. Ručení: Aequitas Capital Investment a.s., IČ: 089 06 190
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rezidence Hlubočepy 3 – 3. etapa

Výnos
8,8
% p.a.
Cílová částka
3,65
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Hlubočepy 3 – 3. etapa

Jedná se o refinancování úspěšně proinvestovaného projektu Rezidence Hlubočepy 2.

Výnos
8,8
% p.a.
Celková hodnota
3,65
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
76
mil. Kč
LTV
81
%
Stav
Proinvestováno
Účel

O projektu

Partner potřebuje dostatek času na rozprodej bytových jednotek.

🟢 Aktuální stav výstavby Celková rozestavěnost je na úrovni 84,51 %. Stavba plynule pokračuje. Práce jsou prováděny v dobré kvalitě v souladu s původně uvažovanou projektovou dokumentací. Dle sdělení stavbyvedoucího nejsou plánovány žádné změny v rámci dispozic nebo použitých konstrukcí. V době místního šetření byly realizovány stavební práce v rozsahu: všechny nosné konstrukce, střešní plášť včetně oplechování a izolací, kanalizace a rozvody vody včetně přípojek, podomítkové části WC, výplně otvorů oken. Dále byly provedeny otopné podlahové okruhy včetně akumulačních a roznášecích vrstev podlah. V rámci elektroinstalací byly provedeny rozvody a vystrojeny rozvaděče a lokálně krabičky. Dále byly provedeny omítky v interiérech, KZS v exteriéru, rozvody pro klimatizace a centrální vysavač a osazeny zdroje TUV a kotle. V rámci podhledů byly v úrovni 1. NP a části 3. NP provedeny rastry. V následujícím období budou dokončeny podhledové rastry s následným provedením finálních vrstev podlah, dlažeb a obkladů. Následně budou kompletovány interiéry v rozsahu zařizovacích předmětů a výplní otvorů dveří.

Generálním dodavatelem stavby je firma LAKOMIRAVA s.r.o., která se v roce 2022 umístila v exkluzivním žebříčku nejúspěšnějších firem CZECH TOP 100.

Projekt Hlubočepy nabízí originální městské bydlení v bytovém domě o třech prostorných bytových jednotkách v klidné a vyhledávané lokalitě Prahy 5, která je vzdálena 10 minut jízdy autem od centra. Projekt je situován s výhledem na Prokopské údolí a Kavčí hory.

Další informace o projektu naleznete na oficiálním webu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 61 600 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 76 050 000 Kč (LTV 81 %). V této etapě vybíráme 3 655 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1. 900/1, 900/2, jehož součástí je soubor 4 rozestavěných jednotek v objektu, k. ú. Hlubočepy, zapsáno na LV 12443 (jednotky), 11247 (pozemky s budovou) v k. ú. Hlubočepy, obec Praha, okres hl. m. Praha. Zástava 2. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/89 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 400/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300. Zástava 3. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/47 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 509/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300.
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VivoFox s.r.o., IČO: 10831134
 3. Osobní ručení: JIŘÍ NOVÁK, dat. nar. 30. srpna 1983
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rodinný dům v Divišově – 5. etapa

Výnos
9,5
% p.a.
Cílová částka
2
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinný dům v Divišově – 5. etapa

Získané finanční prostředky partner použije na refinancování stávajícího úvěru a na stavební aktivity v rámci ekonomicky spjatých skupin.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
31
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Momentálně partner dokončuje výstavbu rodinného domu v Divišově.

Jedná se o rodinný dům se zahradou a unikátním výhledem do okolní krajiny. Nemovitost se nachází ve výborné lokalitě s dobrou dopravní dostupností pár kilometrů od dálnice D1. Sousedství tvoří zástavba standardních a mírně nadstandardních rodinných domů. Nemovitost je umístěna na vrcholu dané lokality a disponuje ojedinělými a dalekými výhledy do okolní krajiny.

Výstavba domu je provedena v nadstandardní úrovni s použitím vysoce kvalitních materiálů. K úplnému dokončení chybí malá část vnitřních dveří se zárubněmi, 2× osazení rekuperační jednotky ve dvou podlažích, dokončení přístavby bazénu, vnějších schodů k hlavnímu vstupu do domu a oplocení pozemku.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 21 700 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 31 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 2 084 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: parc. č. 1117/86, 1117/117, jehož součástí je stavba RD, č. p. 418, k. ú. Divišov u Benešova. Zapsáno na LV 1143 v k. ú. Divišov u Benešova, obec Divišov, okres Benešov
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VIKTORIJA develop., s.r.o., IČ: 10684026
 3. Směnka klienta s avalem: VIKTOR PAVLOV, dat. nar. 6. února 1978, Pavlova Liudmyla, dat. nar. 17. února 1978
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Pozemky Hradištko – 1. tranše (E2)

Výnos
8,2
% p.a.
Cílová částka
4,44
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pozemky Hradištko – 1. tranše (E2)

Cílem partnerů je koupě pozemků v obci Hradištko, která se nachází mezi řekami Vltava a Sázava v okrese Praha-západ.

Výnos
8,2
% p.a.
Celková hodnota
4,44
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
28,5
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

V obci žije přes 2 400 obyvatel. Pozemky leží v jihovýchodní okrajové části obce Hradištko, místně nazvané Rajchardov. V sousedství je zástavba původních a novodobých samostatně stojících rodinných domů. Jedná se o nově vznikající, rozvíjející se městskou rezidenční čtvrť s četnou zelení v zahradách a na veřejném prostranství.

V dochozí vzdálenosti od pozemků v rámci centra obce se nachází základní nabídka zboží a služeb (školka, škola, restaurace, potraviny, specializované obchody, drobné řemeslné dílny, sportoviště atd.). Kompletní občanská vybavenost je v rámci spádového centra Prahy s dojezdovou dobou cca 20 min.

Na pozemcích se nenachází žádné stavby nebo vzrostlá zeleň a jsou připraveny na budoucí výstavbu. Soubor pozemků je napojen na inženýrské sítě dostupné v místě v rozsahu V, E, a retenční nádrž na pozemku. K hranici je přivedena zpevněná komunikace s veřejným osvětlením.

Záměrem partnerů je získat po koupi pozemků územní rozhodnutí a stavební povolení a realizovat developerský projekt o 5 rodinných dvojdomech.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 17 100 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 28 500 000 Kč (LTV 60 %). V této etapě vybíráme 4 446 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 90/28, 90/34, 90/35, 90/33, 90/67. Zapsáno na LV 3673, 3714, 3713 v k. ú. Hradištko pod Medníkem
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Umdo development s.r.o., IČ: 19896808 AdayTema s.r.o., IČ: 09131558
 3. Osobní ručení: BAŞAR DOGA ŞEKER, dat. nar. 7. září 1981 ZIYA UMUT ALTINOK, dat. nar. 15. září 1981
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 42 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rezidence v Dolních Břežanech – 1. tranše (E10)

Výnos
9
% p.a.
Cílová částka
4,78
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence v Dolních Břežanech – 1. tranše (E10)

Cílem partnera je koupě a následná dostavba nemovitosti v Dolních Břežanech.

Výnos
9
% p.a.
Celková hodnota
4,78
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
82,15
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Jedná se o dvojdům s jedním podzemním podlažím, 2 nadzemními podlažími a plochou střechou. Nemovitost má unikátní obdélníkový tvar se zaoblenými rohy.

Novostavba je rozdělena na dvě provozně nezávislé části rodinného dvojdomu. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena dvouramenným schodištěm. Vnitřní zařizovací předměty budou v nadstandardním provedení. Nemovitost nabídne rezidentům luxusní bydlení s vnitřním bazénem, hammamem, posilovnou a architektem navrženou a osázenou zahradou s jezírky a altánem na vodě.

Výstavba projektu začala v roce 2021, termín dokončení je podle harmonogramu na podzim 2024. Celková prostavěnost je na úrovni 65 %. Momentálně probíhají práce na elektroinstalaci a příprava pro osazení oken.

Partner plánuje nemovitost následně pronajímat a refinancovat předobjednaným dlouhodobým bankovním úvěrem.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 61 612 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 82 150 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě první tranše vybíráme 4 782 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemky parc. č. 246/2 a 246/11 zapsané na LV č. 2714, k. ú. Dolní Břežany.
 2. Zástavní právo k akciím: Diamond District a.s., IČ: 21167923
 3. Osobní ručení: VIVIANA TEJCOVÁ, dat. nar. 27. února 1996
 4. Ručení: RED STRIPE DEVELOPMENT a.s., IČ 24124982
 5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 7. etapa

Výnos
8,7
% p.a.
Cílová částka
4,76
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 7. etapa

Partner dává do zástavy dokončený projekt v Herlíkovicích.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
4,76
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
101,45
mil. Kč
LTV
69
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Jedná se o soubor 16 apartmánů v dokončeném projektu, ke kterému bude dodáno kolaudační rozhodnutí. Apartmánový dům vznikl na místě bývalého mlýna. Jedná se prakticky o novostavbu vybudovanou od základů. Nemovitost byla postavena za účelem následného rozprodeje jednotlivých apartmánů, popřípadě ke krátkodobému pronájmu vybraných jednotek.

K nadstandardům domu patří recepce, sauna s wellness a nebytová jednotka původně zamýšlená jako kuchyně s jídelnou, ale možné je využití také k provozování služeb, jako masáže, restaurace apod. Každá z ubytovacích jednotek má vlastní sklepní kóji v 1. podzemním patře domu a vlastní vymezené parkovací místo na společném pozemku před domem. Provedení a vybavení nemovitosti je v nadprůměrné kvalitě. Více informací o apartmánovém domu najdete na oficiálních stránkách projektu.

Finanční prostředky partner použije na refinancování zástavního věřitele a na úvodní fáze realizace dalších developerských projektů aparthotelového typu v prémiových lokalitách českých hor. Poskytnuté prostředky budou splaceny z prodeje apartmánů v zástavě.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 70 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 101 450 000 Kč (LTV 69 %). V této etapě vybíráme 4 760 000 Kč

Zajištění:

 1. Zástavní právo na nemovitosti: Skupina bytových a nebytových jednotek, číslo jednotky 547/7, 547/8, 547/9, 547/15, 547/25, 547/27, 547/28, 547/38, 547/32, 547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/31, 547/10, 547/1, 547/11 v budově č. p. 547 na pozemku p. č. st. 427 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně pozemků p. č. st. 427, 2864/1, 2867, 2923, 2924 a příslušenství, LV 4172, k. ú. Hořejší Vrchlabí v k. ú. Hořejší Vrchlabí. Zapsáno na LV 1184, 4172
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., IČ: 09848657
 3. Ručení: Aequitas Capital Investment a.s., IČ: 089 06 190
 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na