Prohlédněte si nabídku investičních příležitostí

Všechny publikované investiční příležitosti prošly pečlivou risk analýzou a prověřením.

Bankovní úroveň zajištění

Bytový a obchodní komplex Brno 6. etapa

Výnos
9,8
% p.a.
Cílová částka
4,4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytový a obchodní komplex Brno 6. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba dvou vícepodlažních objektů, které nabídnou prostor pro bydlení, rekreační ubytování i pro komerční využití.

Výnos
9,8
% p.a.
Celková hodnota
4,4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
67,3
mil. Kč
LTV
65,9
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Výstavba

O projektu

Společnost bude klást důraz na minimalizaci provozních nákladů. Zvolí jednoduché stavební a konstrukční řešení, díky kterému se sníží celkové investiční náklady a následně i prodejní cena jednotlivých bytů. Projekt by měl sloužit jako startovací bydlení pro mladé rodiny.

Partner už vypracoval potřebnou dokumentaci ve stupni ÚR a podal ji na příslušný stavební úřad. K dnešnímu dni do projektu vložil z vlastních prostředků celkem 35,7 mil. Kč (primárně na nákup pozemků, úroky a přípravnou inženýrskou činnost).

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení zisků.

 • Adresa nemovitosti: Jihlavská, Brno, 625 00
 • Lokalita: Brno, kraj Jihomoravský
 • Partner: KM PROPERITY, s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitostí zajišťujících úvěr nebo refinancováním
 • LTV: 65,9 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 4 432 500 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 67 276 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky p. č. 2227/79 (8 m2), 2430/15 (27 m2), 2431/67 (3 191 m2), 2431/69 (4 342 m2), 2431/72 (2 064 m2), 2433/6 (242 m2), 3557/50 (39 m2), LV 855, Brno-Bosonohy, katastrální území Bosonohy, obec Brno
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu v KM PROPERITY, s.r.o., osobní ručení, blankosměnka
 • Rozměr: 9 913 m2 pozemek
 • Odkaz na web partnera: https://www.properity.cz/o-spolecnosti
Detail projektu

V roce 2018 partner zakoupil zajímavé pozemky v rozvojové lokalitě v Brně-Bosonohách. Jeho záměrem je vybudovat na nich bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy – Sedla.

V současné době chce partner získat prostředky pro dokončení projekčních prací, vytvoření dokumentace, získání potřebných povolení a dotažení projektu do fáze ÚR + SP. Podle předpokladů by měl partner povolení dostat do 1,5 roku.

Oba objekty jsou umístěné na pozemcích, které mají plochu 9 913 m2. Poměr celkové plochy pozemků a zastavěné plochy tedy vytváří dostatečný prostor pro umístění zeleně, vodního prvku i parkování a příjezdových komunikací.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Na projektu bych rád vyzdvihl hlavně dlouholetou zkušenost partnera na trhu a jeho úzké zaměření na danou oblast. Financování přes naši platformu partnerovi pomůže projekt rychleji dokončit. Pro naše investory je to zároveň skvělá příležitost, jak mohou diverzifikovat své investiční portfolio.“ (Jaroslav Gránský, Business Development Manager v Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Nedvědice 1. tranše

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
12,6
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Nedvědice 1. tranše

Hlavním záměrem partnera je kompletní rekonstrukce primárně rekreačního objektu v Nedvědicích u Brna a vybudování 40 bytových jednotek, které budou sloužit k trvalému i rekreačnímu ubytování.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
12,6
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
20
mil. Kč
LTV
63
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Rekonstrukce

O projektu

Partner také plánuje zrekonstruovat garážová a parkovací stání a nebytové jednotky, které budou později prodány koncovým zájemcům. Rekonstrukce objektu je naplánovaná bez zásahu do nosných konstrukcí, tzn. bez stavebního povolení.

 • Adresa nemovitosti: Nedvědice
 • Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
 • Partner: TIRREAL4 s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
 • LTV: 63 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 12 600 000 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 20 000 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky na LV 250: st. 619, 573/1, 573/16, 573/17, 573/19, 573/25, 573/26, 573/27; LV 1288: pozemek st. 514, jednotky 321/1–41, 321/100–115
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení
 • Rozměr: 12 755 m2 pozemek, 1 364 m2 nemovitost
Detail projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce bývalého hotelu na apartmánový dům, jeho dispoziční úpravy a přizpůsobení novému provozu. Objekt se nachází v obci Nedvědice, asi 15 km severozápadně od města Tišnov.

Je umístěn v klidném a nerušeném prostředí, což je pro daný typ nemovitosti velmi výhodné. Objekt je rozdělen na komerční část (komerční prostory, rehabilitace, bazén, restaurace. kuchyně apod.) a na ubytovací část. Rekonstrukce objektu se bude primárně týkat obytné části, kde budou stávající pokoje přebudovány na apartmány. Dojde také k částečné rekonstrukci nebytových prostor (údržba, dispoziční změny).

Po rekonstrukci bude k dispozici 40 apartmánů s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem s dispozičním řešením 11× 1 + kk, 25× 2 + kk, 2× 3 + kk a 2× 4 + kk, dále bytová jednotka o dispozici 2 + kk a 16× nebytová jednotka (komerční prostory – sklady, provozovny, garáže). Výhodou je relativně velké pozemkové zázemí, které je využitelné jak pro letní akce, tak i pro rodiny s dětmi.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na přestavbě hotelu v Nedvědicích a pomoct tak podpořit turismus v okolí Tišnova. Partner má s rekonstrukcemi podobných rekreačních nemovitostí zkušenosti a již do projektu z vlastních zdrojů investoval 30 milionů korun.“ (Radek Jansa, obchodní ředitel Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Residence Lípové sady 2. etapa

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
33,4
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Residence Lípové sady 2. etapa

Jedná se o druhou etapu, ve které je hlavním záměrem dokončení prémiového rezidenčního projektu. Partner finance využije primárně na nákup materiálu a částečné vyplacení původního věřitele. Jednotlivé domy budou po dokončení nabídnuty k prodeji.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
33,4
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Otevřené k investování
Zajištěno hodnotou
47,7
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Otevřené k investování
Účel
Výstavba

O projektu

 • Adresa nemovitosti: Rousínov
 • Lokalita: Rousínov, Jihomoravský kraj
 • Partner: RESIDENCE LÍPOVÉ SADY s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitostí zajišťujících úvěr nebo refinancováním
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 33 377 365 Kč je zajištěn nemovitostmi, konkrétně pozemky v Rousínově u Vyškova, parc. č. Rousínov u Vyškova, LV 4293, 2564/2, 2565/2, 2562/3, 2562/5, 2562/6, 2562/7, 2562/8, 2562/10, 2562/11, 2562/12, 2564/3, 2564/5, 2564/7, 2564/8
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zajištění věcného břemena k přístupové cestě ve prospěch majitelů pozemků jednotlivých RD, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, notářský zápis o dohodě se svolením k přímé vykonatelnosti
 • Rozměr: 4665 m2 pozemek
 • Odkaz na web projektu: https://www.residencelipovesady.cz

Detail projektu

Cílem projektu je výstavba rezidenční oblasti v Rousínově u Brna. Prémiová rezidence bude složena z 34 domů, z toho 7 trojdomů. Celý projekt má celkem 48 bytových jednotek. Na projekt již bylo vydáno platné ÚR a SP. Většina domů má již dokončenou hrubou stavbu a v jednotlivých případech jsou hotové i pokročilejší fáze jako například okna či střechy. Některé jednotky jsou již rezervované nebo prodané.

Jednotlivé domy budou stavěny v různých dispozicích od dvou pokojových až po pěti pokojové s vlastní terasou, zahradou nebo garáží.

Rezidence se nachází v jedinečné lokalitě přímo v Rousínově u Brna, který je pouze 20 minut od brněnského centra. Nejbližší okolí nabízí možnost příjemných výletů ať už na Mohylu míru, Slavkovský či Bučovický zámek, nebo procházky přírodou Drahanské vrchoviny.

Partner do projektu vložil z vlastních prostředků 30 milionů korun a po dokončení stavby plánuje jednotlivé domy prodat.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Projekt mě velmi zaujal kvalitou a moderním zpracováním tohoto prémiového bydlení. Jednatel má dlouholeté zkušenosti s výstavbou i následným prodejem nemovitostí a moc si ceníme, že si nás vybral jako partnera. “ (Radek Jansa, Obchodní ředitel Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Proinvestované projekty

Projekty, které naši investoři úspěšně proinvestovali a sbírají z nich výnosy.

Proinvestováno

Nový cukrovar Cerhenice 3. etapa

Výnos
10,5
% p.a.
Cílová částka
7,5
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nový cukrovar Cerhenice 3. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba unikátního rezidenčního areálu nedaleko Kolína na pozemku o velikosti více než deset hektarů.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
7,5
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
64
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Obytný komplex bude sloužit jako bydlení pro téměř dva tisíce obyvatel. Projekt je výjimečný nejen způsobem výstavby pomocí modulárních dílů z recyklovaných materiálů, ale i komplexností a variabilitou udržitelných energetických řešení.

Projekt je unikátní i díky vynikající dopravní dostupnosti, jelikož se nachází přímo u nejmodernější železniční trasy Praha-Kolín. Místo je velmi žádanou lokalitou, která představuje dostupnou alternativu k bydlení v Praze.

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení zisků.

 • Adresa nemovitosti: Kolín - Cerhenice
 • Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
 • Partner: POKROV s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 7 570 978 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 63 992 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky parc. č. st. 186/3, st. 186/4, st. 205, st. 223, st. 259, 266/1, 305/1, 311/5, 313/1, 316/1, 316/2, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 322, 327, 328/1, 328/3, 332, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín pro katastrální území Cerhenice na LV č. 1196.
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, zajišťovací blankosměnka vystavená Vlastníkem Projektu,
 • Rozměr: 101 352 m2 pozemek

Detail projektu

V současné době je již vypracována a schválena územní studie a projektová dokumentace ve stupni ÚR je před dokončením a podáním na příslušný stavební úřad. Ve zbývajícím čase partner plánuje dokončit projektovou dokumentaci do fáze vydaného stavebního povolení.

Poprvé v České republice bude obytný komplex postavený pomocí speciální modulární prefabrikované technologie Knauf Prefab Construction využívající především recyklované materiály.

Projekt také získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Aliance bydlení na dosah jako pilotní projekt dostupného bydlení v ČR.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Developerský projekt Nový Cukrovar nás zaujal zejména způsobem výstavby – pomocí moderních a udržitelných materiálů. Partner má zároveň bohaté zkušenosti s přípravou a prodejem středních i větších projektů v této lokalitě. Jsme moc rádi, že se můžeme podílet na výstavbě bydlení u Prahy pro více než 2000 obyvatel. “ (Radek Jansa, Obchodní ředitel Investownu)


Projekt s okamžitým úročením

Investicí do projektu Nový cukrovar Cerhenice 3. etapa vyslovuje každý investor svůj souhlas se změnou Obecných úvěrových podmínek (OÚP) nebo Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu (OÚPPO), která plošně nabyde účinnosti dne 22.3.2023. Změna OÚP A OÚPPO spočívá pouze v urychlení procesu úročení investic.

Nové znění Obecných úvěrových podmínek je k dispozici zde, Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu zde.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Nový cukrovar Cerhenice 2. etapa

Výnos
10,5
% p.a.
Cílová částka
7,5
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nový cukrovar Cerhenice 2. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba unikátního rezidenčního areálu nedaleko Kolína na pozemku o velikosti více než deset hektarů.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
7,5
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
64
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Obytný komplex bude sloužit jako bydlení pro téměř dva tisíce obyvatel. Projekt je výjimečný nejen způsobem výstavby pomocí modulárních dílů z recyklovaných materiálů, ale i komplexností a variabilitou udržitelných energetických řešení.

Projekt je unikátní i díky vynikající dopravní dostupnosti, jelikož se nachází přímo u nejmodernější železniční trasy Praha-Kolín. Místo je velmi žádanou lokalitou, která představuje dostupnou alternativu k bydlení v Praze.

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení výnosů.

 • Adresa nemovitosti: Kolín - Cerhenice
 • Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
 • Partner: POKROV s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 7 570 978 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 63 992 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky parc. č. st. 186/3, st. 186/4, st. 205, st. 223, st. 259, 266/1, 305/1, 311/5, 313/1, 316/1, 316/2, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 322, 327, 328/1, 328/3, 332, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín pro katastrální území Cerhenice na LV č. 1196.
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, zajišťovací blankosměnka vystavená Vlastníkem Projektu,
 • Rozměr: 101 352 m2 pozemek

Detail projektu

V současné době je již vypracována a schválena územní studie a projektová dokumentace ve stupni ÚR je před dokončením a podáním na příslušný stavební úřad. Ve zbývajícím čase partner plánuje dokončit projektovou dokumentaci do fáze vydaného stavebního povolení.

Poprvé v České republice bude obytný komplex postavený pomocí speciální modulární prefabrikované technologie Knauf Prefab Construction využívající především recyklované materiály.

Projekt také získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Aliance bydlení na dosah jako pilotní projekt dostupného bydlení v ČR.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Developerský projekt Nový Cukrovar nás zaujal zejména způsobem výstavby – pomocí moderních a udržitelných materiálů. Partner má zároveň bohaté zkušenosti s přípravou a prodejem středních i větších projektů v této lokalitě. Jsme moc rádi, že se můžeme podílet na výstavbě bydlení u Prahy pro více než 2000 obyvatel. “ (Radek Jansa, Obchodní ředitel Investownu)


Projekt s rychlejším úročením

Investicí do projektu Nový cukrovar Cerhenice 2. etapa vyslovuje každý investor svůj souhlas se změnou Obecných úvěrových podmínek (OÚP) nebo Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu (OÚPPO), která plošně nabyde účinnosti dne 22.3.2023. Změna OÚP A OÚPPO spočívá pouze v urychlení procesu úročení investic.

Nové znění Obecných úvěrových podmínek je k dispozici zde, Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu zde.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Nový cukrovar Cerhenice 1. etapa

Výnos
10,5
% p.a.
Cílová částka
8,8
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nový cukrovar Cerhenice 1. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba unikátního rezidenčního areálu nedaleko Kolína na pozemku o velikosti více než deset hektarů.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
8,8
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
64
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Obytný komplex bude sloužit jako bydlení pro téměř dva tisíce obyvatel. Projekt je výjimečný nejen způsobem výstavby pomocí modulárních dílů z recyklovaných materiálů, ale i komplexností a variabilitou udržitelných energetických řešení.

Projekt je unikátní i díky vynikající dopravní dostupnosti, jelikož se nachází přímo u nejmodernější železniční trasy Praha-Kolín. Místo je velmi žádanou lokalitou, která představuje dostupnou alternativu k bydlení v Praze.

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení výnosů.

 • Adresa nemovitosti: Kolín - Cerhenice
 • Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
 • Partner: POKROV s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 8 832 808 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 63 992 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky parc. č. st. 186/3, st. 186/4, st. 205, st. 223, st. 259, 266/1, 305/1, 311/5, 313/1, 316/1, 316/2, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 322, 327, 328/1, 328/3, 332, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín pro katastrální území Cerhenice na LV č. 1196.
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, zajišťovací blankosměnka vystavená Vlastníkem Projektu,
 • Rozměr: 101 352 m2 pozemek

Detail projektu

V současné době je již vypracována a schválena územní studie a projektová dokumentace ve stupni ÚR je před dokončením a podáním na příslušný stavební úřad. Ve zbývajícím čase partner plánuje dokončit projektovou dokumentaci do fáze vydaného stavebního povolení.

Poprvé v České republice bude obytný komplex postavený pomocí speciální modulární prefabrikované technologie Knauf Prefab Construction využívající především recyklované materiály.

Projekt také získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Aliance bydlení na dosah jako pilotní projekt dostupného bydlení v ČR.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Developerský projekt Nový Cukrovar nás zaujal zejména způsobem výstavby – pomocí moderních a udržitelných materiálů. Partner má zároveň bohaté zkušenosti s přípravou a prodejem středních i větších projektů v této lokalitě. Jsme moc rádi, že se můžeme podílet na výstavbě bydlení u Prahy pro více než 2000 obyvatel. “ (Radek Jansa, Obchodní ředitel Investownu)


Projekt s rychlejším úročením

Investicí do projektu Nový cukrovar Cerhenice 1. etapa vyslovuje každý investor svůj souhlas se změnou Obecných úvěrových podmínek (OÚP) nebo Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu (OÚPPO), která plošně nabyde účinnosti dne 22.3.2023. Změna OÚP A OÚPPO spočívá pouze v urychlení procesu úročení investic.

Nové znění Obecných úvěrových podmínek je k dispozici zde, Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu zde.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rezidence Polom 1. tranše

Výnos
10
% p.a.
Cílová částka
1,2
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Polom 1. tranše

Cílem projektu je výstavba rodinného domu se třemi bytovými jednotkami v Oticích u Opavy. Partner z vlastních prostředků investoval již 2,3 miliony korun a to konkrétně koupí pozemku, kde bude probíhat výstavba.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
1,2
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
2
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Odhadovaná hodnota domu je 8,5 milionů korun a jeho prodej partner plánuje v rozmezí 12-15 měsíců.

 • Adresa nemovitosti: Otice, obec Otice
 • Lokalita: Opava
 • Partner: G1 - Rezidence Polom s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
 • LTV: 60 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 1 200 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 2 000 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemek p.č. 777/23, k.ú. Otice, obec Otice, okres Opava, LV 873
 • Další zajištění: zástavní právo k financované nemovitosti, zástavní právo na obchodním podílu, osobní ručení jednatele, směnka
 • Rozměr: 265 m2 celková podlahová plocha, 697 m2 pozemek

Detail projektu

Projekt Rezidence Polom, kde se rodinný dům bude nacházet, nabízí klidné bydlení v moderně koncipovaném rodinném domu v klidných Oticích u Opavy nedaleko od přírodní památky Otické sopky. Obec se nachází na území historického Slezska v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Jedná se o malý, ale moderní projekt o třech bytových jednotkách, který bude po výstavbě nabídnut k prodeji.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na dokončení výstavby a prodej domu tak, aby mohl splatit jistinu projektu, která bude uhrazena z příjmu z prodeje.

Informace o možnosti předčasného splacení úvěru partnerem jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

“Za Rezidencí Polom stojí zkušená skupina společně s panem Podzemným, která má bohaté zkušenosti s developmentem menších projektů. Jsem rád, že můžeme pomoci při rozvoji bydlení v Opavských Oticích a nabídnout moderní bydlení zdejším rodinám. ” (Radek Jansa, obchodní ředitel Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rezidence Bartoloměj 5. etapa

Výnos
9,8
% p.a.
Cílová částka
3,4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Bartoloměj 5. etapa

Hlavním záměrem partnera je dokončení rezidenčního projektu v klidné části Brno-Žebětín. Výstavba zahrnuje 69 bytových, apartmánových a ateliérových jednotek ve dvou moderně architektonicky řešených budovách zasazených do příjemného prostředí.

Výnos
9,8
% p.a.
Celková hodnota
3,4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
43,4
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Partner do projektu vložil z vlastních prostředků 20 milionů korun a po dokončení stavby plánuje jednotlivé byty prodat.

 • Adresa nemovitosti: Žebětín
 • Lokalita: Brno, kraj Jihomoravský
 • Partner: PROPERITY Meander, s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitostí zajišťujících úvěr nebo refinancováním
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 3 380 000 Kč je zajištěn nemovitostmi v katastrálním území Žebětín, obec Brno, parc. č. 2927/95, parc. č. 2927/240 a parc. č. 2927/241
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, směnka
 • Rozměr: 5 855 m2 pozemek
 • Odkaz na referenční projekty partnera: https://www.properity.cz/developerske-projekty?tag=Probihajici
 • Odkaz na web partnera: https://www.properity.cz/o-spolecnosti

Detail projektu

Cílem projektu je výstavba rezidenční oblasti v Žebětíně u Brna. Projekt v Žebětíně nabízí dohromady 69 bytových, apartmánových a ateliérových jednotek ve dvou moderně architektonicky řešených budovách zasazených do příjemného prostředí s množstvím zeleně.

Každá z jednotek v prvním a druhém patře má vlastní balkón. Jednotky v přízemí jsou pak doplněny o terasu se soukromou zahrádkou. K jednotkám je možné dokoupit garážové stání či sklepní kóji. Garážová stání včetně sklepů jsou převážně umístěna v kryté podzemní garáži.

Několik bytů společně s kójemi a parkovacími stáními je již před dokončením projektu zarezervováných. Developer díky svým zkušenostem předpokládá brzké rezervace zbývajících jednotek.

Rezidence se nachází v klidné lokalitě přímo v Žebětíně u Brna, který je pouze 20 minut od brněnského centra. Nejbližší okolí nabízí možnost příjemných výletů do obory Holedná, na Brněnskou přehradu nebo do Bosonožského hájku.

Partner do projektu vložil z vlastních prostředků 20 milionů korun a po dokončení stavby plánuje jednotlivé byty prodat.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Projekt mě potěšil umístěním v klidné části Brna, kdy je na dosah jak veškerá společenská vybavenost, tak i příroda. Jednatel má dlouholeté zkušenosti s výstavbou i následným prodejem nemovitostí a moc si ceníme, že si nás vybral jako partnera zrovna s tímto projektem v sympatické lokalitě“ (Radek Jansa, obchodní ředitel Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět
Proinvestováno

Rezidence Bartoloměj 4. etapa

Výnos
9,8
% p.a.
Cílová částka
4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Detail příležitosti
Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Bartoloměj 4. etapa

Hlavním záměrem partnera je dokončení rezidenčního projektu v klidné části Brno-Žebětín. Výstavba zahrnuje 69 bytových, apartmánových a ateliérových jednotek ve dvou moderně architektonicky řešených budovách zasazených do příjemného prostředí.

Výnos
9,8
% p.a.
Celková hodnota
4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
43,4
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Partner do projektu vložil z vlastních prostředků 20 milionů korun a po dokončení stavby plánuje jednotlivé byty prodat.

 • Adresa nemovitosti: Žebětín
 • Lokalita: Brno, kraj Jihomoravský
 • Partner: PROPERITY Meander, s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitostí zajišťujících úvěr nebo refinancováním
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 4 000 000 Kč je zajištěn nemovitostmi v katastrálním území Žebětín, obec Brno, parc. č. 2927/95, parc. č. 2927/240 a parc. č. 2927/241
 • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, směnka
 • Rozměr: 5 855 m2 pozemek
 • Odkaz na referenční projekty partnera: https://www.properity.cz/developerske-projekty?tag=Probihajici
 • Odkaz na web partnera: https://www.properity.cz/o-spolecnosti

Detail projektu

Cílem projektu je výstavba rezidenční oblasti v Žebětíně u Brna. Projekt v Žebětíně nabízí dohromady 69 bytových, apartmánových a ateliérových jednotek ve dvou moderně architektonicky řešených budovách zasazených do příjemného prostředí s množstvím zeleně.

Každá z jednotek v prvním a druhém patře má vlastní balkón. Jednotky v přízemí jsou pak doplněny o terasu se soukromou zahrádkou. K jednotkám je možné dokoupit garážové stání či sklepní kóji. Garážová stání včetně sklepů jsou převážně umístěna v kryté podzemní garáži.

Několik bytů společně s kójemi a parkovacími stáními je již před dokončením projektu zarezervováných. Developer díky svým zkušenostem předpokládá brzké rezervace zbývajících jednotek.

Rezidence se nachází v klidné lokalitě přímo v Žebětíně u Brna, který je pouze 20 minut od brněnského centra. Nejbližší okolí nabízí možnost příjemných výletů do obory Holedná, na Brněnskou přehradu nebo do Bosonožského hájku.

Partner do projektu vložil z vlastních prostředků 20 milionů korun a po dokončení stavby plánuje jednotlivé byty prodat.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Projekt mě potěšil umístěním v klidné části Brna, kdy je na dosah jak veškerá společenská vybavenost, tak i příroda. Jednatel má dlouholeté zkušenosti s výstavbou i následným prodejem nemovitostí a moc si ceníme, že si nás vybral jako partnera zrovna s tímto projektem v sympatické lokalitě“ (Radek Jansa, obchodní ředitel Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Zpět

Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru nemovitosti.

Dostupné na