Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Byt v Chotěboři – 1. etapa

Cílem partnera je koupě bytové jednotky a příslušných pozemků do firmy za účelem pronájmu.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
3,15
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
5,5
mil. Kč
LTV
82
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

S prodejem nemovitosti nebude aktuální nájemce vypovězen. Následně partner plánuje bytovou jednotku prodat se ziskem.

Bytová jednotka o dispozici 3 + kk se nachází v 1. NP v novostavbě zkolaudované v roce 2022. K bytu náleží předzahrádka a venkovní parkovací stání. Vytápění je prostřednictvím plynového kotle v budově. Bytový dům má celkem 5 nadzemních podlaží. Energetická třída nemovitosti je na úrovni B.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 4 500 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 5 500 000 Kč (LTV 82 %). V této etapě vybíráme 3 150 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: bytová jednotka – byt, číslo jednotky 1911/101 v budově č. p. 1911 na pozemku p. č. 1471/10 včetně spoluvlastnického podílu 865/10882 na společných částech domu včetně pozemků p. č. 1471/10 (LV 5984), pozemky parc. č. 1471/25, 1471/27 v k. ú. Chotěboř (LV 5985), id. 1/15 na pozemcích parc. č. 1471/2, 1471/12 v k. ú. Chotěboř (LV 5947)
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Hofman finance & reality s.r.o. IČO: 21400059
  3. Osobní ručení: PETR HOFMAN, dat. nar. 30. července 1978
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma