Pozdní splátka jistiny

Nastal den, kdy podle informací v aplikaci mělo dojít k ukončení projektu a současně k vyplacení vaší investice (jistiny) partnerem (majitelem projektu). Peníze však v Investown peněžence ještě nevidíte. Uplyne pár dnů a stále se nic nezměnilo. Nutně se tak nejspíš ptáte, kde nastal problém a jak ho za vás Investown řeší.


Děláme maximum proto, aby k pozdnímu vyplacení jistiny nedocházelo, přesto taková situace může nastat. Po celou dobu splácení úvěru je s partnerem v kontaktu některý z našich kolegů z Investownu, který má tuto komunikaci na starost. Ve chvíli, kdy se začne termín splacení jistiny blížit, aktivně se zajímáme o to, jakou má projekt tzv. exit strategii – plán splacení jistiny našim investorům. Plánem může být např. refinancování celého úvěru od Investownu jinou bankovní i nebankovní společností, prodej projektu a vyplacení investorů nebo může jít o úhradu z jiných finančních zdrojů partnera. Tuto komunikaci zahajujeme 9–7 měsíců před ukončením projektu.

6–4 měsíce před plánovaným koncem projektu s partnerem několikrát měsíčně komunikujeme, ověřujeme, že plán na exit strategii existuje a náš specializovaný tým posuzuje, jak je tento plán reálný a bezpečný pro peníze našich investorů. Pokud v tomto bodě zjistíme, že partner nemá plán, jak dovést projekt k úspěšnému vyplacení Investown investorů, pomáháme mu ho nalézt. S tímto postupem máme historicky nejlepší zkušenosti díky rozsáhlým zkušenostem a sítí kontaktů našich kolegů.

3–0 měsíců před ukončením projektu zůstáváme stále ve spojení s partnerem a žádáme ho o doložení konkrétního plánu a zdrojů dalšího financování. Pokud zde dojde k vzájemné dohodě, projekt ukončujeme dle plánu a investoři dostávají své peníze do Investown peněženek.

Pokud ani v tuto chvíli nemá partner konkrétní exit strategii, nekomunikuje nebo se nechce dohodnout, postupujeme dle smluv nebo dle VOP. Zároveň máme připravené kroky, jak postupovat dál, pokud partner na výzvy k úhradě nereaguje. Současně se zaslanými výzvami dochází i k pokutování partnera dle ceníku pokut.

Každý den prodlení partnera s úhradou platby vzniká našim investorům nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % denně z dlužné částky (dle článku 8 Obecných úvěrových podmínek). Dále má investor nárok na úroky z prodlení v zákonné výši, tj. dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Aktuální výše je 8 % ročně z dlužné částky plus REPO sazba ČNB platná k prvnímu dni pololetí, v němž došlo k prodlení partnera.

Jak budeme postupovat?

Krok 1. – 1. den od splatnosti

Odesíláme první výzvu k úhradě dluhu, společně s pokutou dle ceníku.

Krok 2. – 7. den od splatnosti

Odesíláme druhou výzvu k úhradě dluhu, společně s pokutou dle ceníku.

Krok 3. – 14. den od splatnosti

Odesíláme třetí výzvu k úhradě dluhu, společně s pokutou dle ceníku.


Pokud ani v tomto případě nedojde k úhradě, pokračujeme již vždy podle individuálního postupu tak, aby naši investoři dostali své peníze co možná nejrychleji. Proto se hned neuchylujeme k vymáhání soudní cestou, jelikož by to mohlo znamenat zamrznutí peněz investorů na měsíce až roky.

Jaké máme další možnosti?

Krok 4. 15. den od splatnosti

Můžeme zesplatnit celý úvěr

Krok 5.

Návrh na výkon exekuce prostřednictvím notářského zápisu (pokud je notářský zápis součástí zajištění projektu). Tím bychom přeskočili kroky 6, 7, 8 a rovnou bychom přešli ke kroku 9.

Krok 6.

Odesíláme výzvu ručiteli (pokud nějaký je).

Krok 7.

Prvoinstanční soud

Krok 8.

Druhoinstanční soud

Krok 9.

Návrh na výkon soudního rozhodnutí / exekuce

Krok 10.

Realizace výkonu soudního rozhodnutí / exekuce

Krok 11.

Pohledávky vráceny investorům, případ ukončen

Začněte už za pár minut

Založte si účet zdarma
Vyberte si nemovitost a investujte
Už za pár dní inkasujte první výnosy

Vaše finanční budoucnost jako na dlani

Oskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Vaše finanční budoucnost jako na dlani

4,7/5 (740 recenzí)
4,2/5 (585 recenzí)
Stáhnout aplikaci

Tearing down barriers to the best investments

For almost a century, regulatory barriers made it difficult for individuals to invest in private markets, giving billion-dollar institutions preferred access. The result has been that most investors have been limited to public markets and excluded from private investments—ranging from real estate to venture capital. Technology is finally disrupting this status quo.1

Enter: Fundrise, America’s largest direct-to-consumer private markets manager. We built our technology platform to bridge the barrier. Software allows us to achieve the scale of institutions without the bureaucracy. Combining our technology and investment expertise, we are pioneering a new model to build you a better portfolio.