Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Hlubočepy 3 – 11. etapa

Jedná se o refinancování úspěšně proinvestovaného projektu Rezidence Hlubočepy 2. Partner potřebuje dostatek času na rozprodej bytových jednotek.

Výnos
8,8–9,8
% p.a.
Celková hodnota
2,53
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
76
mil. Kč
LTV
81
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby Celková rozestavěnost je na úrovni 84,51 %. Stavba plynule pokračuje. Práce jsou prováděny v dobré kvalitě v souladu s původně uvažovanou projektovou dokumentací. Dle sdělení stavbyvedoucího nejsou plánovány žádné změny v rámci dispozic nebo použitých konstrukcí. V době místního šetření byly realizovány stavební práce v rozsahu: všechny nosné konstrukce, střešní plášť včetně oplechování a izolací, kanalizace a rozvody vody včetně přípojek, podomítkové části WC, výplně otvorů oken. Dále byly provedeny otopné podlahové okruhy včetně akumulačních a roznášecích vrstev podlah. V rámci elektroinstalací byly provedeny rozvody a vystrojeny rozvaděče a lokálně krabičky. Dále byly provedeny omítky v interiérech, KZS v exteriéru, rozvody pro klimatizace a centrální vysavač a osazeny zdroje TUV a kotle. V rámci podhledů byly v úrovni 1. NP a části 3. NP provedeny rastry. V následujícím období budou dokončeny podhledové rastry s následným provedením finálních vrstev podlah, dlažeb a obkladů. Následně budou kompletovány interiéry v rozsahu zařizovacích předmětů a výplní otvorů dveří.

Generálním dodavatelem stavby je firma LAKOMIRAVA s.r.o., která se v roce 2022 umístila v exkluzivním žebříčku nejúspěšnějších firem CZECH TOP 100.

Projekt Hlubočepy nabízí originální městské bydlení v bytovém domě o třech prostorných bytových jednotkách v klidné a vyhledávané lokalitě Prahy 5, která je vzdálena 10 minut jízdy autem od centra. Projekt je situován s výhledem na Prokopské údolí a Kavčí hory.

Další informace o projektu naleznete na oficiálním webu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 61 600 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 76 050 000 Kč (LTV 81 %). V této etapě vybíráme 2 533 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1. 900/1, 900/2, jehož součástí je soubor 4 rozestavěných jednotek v objektu, k. ú. Hlubočepy, zapsáno na LV 12443 (jednotky), 11247 (pozemky s budovou) v k. ú. Hlubočepy, obec Praha, okres hl. m. Praha. Zástava 2. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/89 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 400/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300. Zástava 3. Bytová jednotka – byt, číslo jednotky 735/47 v budově č. p. 735 na pozemku p. č. 1160/93 včetně spoluvlastnického podílu 509/274635 na společných částech domu včetně pozemku p. č. 1160/93 a příslušenství v k. ú. Troja. LV 6530, 1300.
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VivoFox s.r.o., IČO: 10831134
  3. Osobní ručení: JIŘÍ NOVÁK, dat. nar. 30. srpna 1983
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma