Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Solnice II – 1. tranše (E9)

Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a bytového domu se 16 jednotkami v Královohradeckém kraji u měst Solnice a Kvasiny na severní hranici zastavěného území.

Výnos
8,7–9,7
% p.a.
Celková hodnota
2,39
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
51
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Občanská vybavenost obcí se nachází v docházkové vzdálenosti, stejně tak závod Škoda Auto. Domy budou mít nadstandardní izolační vlastnosti, svou fotovoltaickou elektrárnu a moderní design i technologie. Navíc tento projekt splňuje podmínky pro dotaci z programu Nová zelená úsporám, a to díky svému skvělému konceptu udržitelného bydlení.

Projekt je koncipován do 14 dvojdomů ve třech typových provedeních s celkovou započitatelnou podlahovou plochou 2 544,72 m². Domy budou maximálně energeticky úsporné až o 80 % oproti běžným domům, proto energetická náročnost budovy bude na úrovní PENB A. Příslušenstvím budou předzahrádky o výměrách 140–340 m² i parkovací stání. Zároveň je v projektu 16 bytových jednotek o dispozicích 2 + kk a 3 + kk ve 4 nadzemních patrech, které budou mít k dispozici sklepní kóje, společné a technické prostory. Bytové jednotky v 1. nadzemním podlaží budou mít ve výlučném užívání předzahrádky, ostatní jednotky budou mít terasy.

V současné době je stavba již zahájena a partner rodinné domy i bytové jednotky již nabízí na svých webových stránkách.

Finanční prostředky partner využije na refinancování stávajícího úvěru a financování první etapy výstavby tohoto developerského projektu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 35 700 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 51 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 392 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1: pozemky parc. č. 2332/5, 2334/2, 5564, 5565, k. ú. Solnice. Zapsáno na LV 1582 v k. ú. Solnice, obec Solnice Zástava 2: Pozemky parc. č. st. 397 (součástí je stavba, č. p. 411, rod. dům), 148/94 k. ú. Zlonín. Zapsáno na LV 193 v k. ú. Zlonín, obec Zlonín Zástava 3: Pozemky parc. č. st. 398 (součástí je stavba, č. p. 412, rod. dům), 148/95 k. ú. Zlonín. Zapsáno na LV 193 v k. ú. Zlonín, obec Zlonín
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Zelené výhledy s.r.o., IČ: 11967960
  3. Osobní ručení: JIŘÍ PODZIMEK, dat. nar. 29. června 1968
  4. Ručení: McFALL DEVELOPMENT s.r.o., IČ: 051 37 918 Zelený Zlonín s.r.o., IČ: 03612457
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma