Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Skydream Hřebenky – 1. tranše (E3)

Cílem projektu je výstavba 4 luxusních bytových jednotek ve velmi lukrativní části Prahy – Na Hřebenkách.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
5,5
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
66,6
mil. Kč
LTV
60,1
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Partner již vlastní daný pozemek, na kterém nyní bude probíhat výstavba. Veškerá povolení jsou již vydána. Byty budou v luxusním provedení a každý bude mít své vlastní parkovací místo v podzemních garážích, které jsou součástí daného projektu. Dokončení partner plánuje koncem roku 2025, ale protože má již bohaté zkušenosti s tím, že se může cokoliv nenadále přihodit, nechal si prostor v podobě délky daného úvěru. Tak aby bylo vše v pořádku, stejně jako u jiného projektu, který již přes naši platformu realizoval a předčasně splatil.

  • Lokalita: Praha
  • Partner: General Property XII s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 60,1 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 40 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 66 585 000 Kč (LTV 60,1 %). V této etapě první tranše vybíráme 5 500 000 Kč. Maximální výše LTV při financování celého projektu je 60 %.
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – pozemek parc. č. 3179/1, k. ú. Smíchov, obec Praha, LV 1586, zástavní právo k obchodnímu podílu – General Property XII s.r.o., osobní ručení – RADEK HANDLÍŘ, dat. nar. 12. června 1984, SILVIE NEUDERTOVÁ, dat. nar. 15. července 1978, MILAN ZÁDAMSKÝ, dat. nar. 3. listopadu 1973, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

Vždy nás velmi potěší, když se k nám dostane architektonicky výjimečný projekt, jakým Skydream Hřebenky bezpochyby je. O to více, když je stavěn partnerem s tak rozsáhlými zkušenostmi z výstavby. Perfektní naplánování celé stavby i kvalita podkladů přípravy na nás udělaly velký dojem a těšíme se, až se na dostavěný projekt zajdeme osobně podívat.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma