Zpět
Bankovní úroveň zajištění

ALL INN GROUP a.s. 7. etapa

Společnost ALL INN GROUP a.s. žádá o úvěr na rozvoj svého podnikání pro financování vývoje on-line gaming platformy.

Výnos
10,1
% p.a.
Celková hodnota
3,18
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
95
mil. Kč
LTV
73,7
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Úvěr bude zajištěný nemovitostmi - zastavěnou plochou na ulici Vrchlického první v pořadí a vilou v Řepích, jejíž náhled je vidět na přiložených fotografiích, ve druhém pořadí.

  • Adresa nemovitosti: Vrchlického a Řepy
  • Lokalita: Praha, Středočeský kraj
  • Partner: ALL INN GROUP a.s.
  • Financování: Z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 73,7 %
  • Zajištění: úvěr v celkové výši 70 000 000 Kč je zajištěn nemovitostmi v hodnotě 95 000 000 Kč (LTV 73,7 %). V této etapě vybíráme 3 180 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky parc.č. 1390/1, 1390/2, 1391, 1392, 1393/1, 1393/2, 1394, 1395 a 1396, stavbu č.p. 1283, stojící na pozemku parc.č. 1390/2 na adrese Vrchlického 1283/7, stavbu č.p. 41, stojící na pozemku parc.č. 1393/2 k.ú. Košíře, Praha
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost ve druhém pořadí - pozemky p.č. 489, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 320, rodinný dům, a p.č. 490, zahrada, vše na LV 406, v k.ú. Řepy, Praha, Zástavní právo k akciím - ALL INN GROUP a.s., Osobní ručení Mgr. JAN LAŠMANSKÝ, LL.M., dat. nar. 7. ledna 1979, Ing. ELEN AHARONJAN, dat. nar. 3. října 1982, Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„Tento projekt se k nám dostal od již ověřených partnerů, kteří pravidelně splácejí a doposud se nedostali do prodlení. Vzhledem k tomu, že jsem sám zakladatelem fintechové platformy, musím uznat, že takovým projektům fandím.“ (Alan Pock, zakladatel a CEO Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma