Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Apartmány Mlýn Herlíkovice – 11. etapa

Partner dává do zástavy dokončený projekt v Herlíkovicích.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
4,13
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
101,45
mil. Kč
LTV
69
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Jedná se o soubor 16 apartmánů v dokončeném projektu, ke kterému bude dodáno kolaudační rozhodnutí. Apartmánový dům vznikl na místě bývalého mlýna. Jedná se prakticky o novostavbu vybudovanou od základů. Nemovitost byla postavena za účelem následného rozprodeje jednotlivých apartmánů, popřípadě ke krátkodobému pronájmu vybraných jednotek.

K nadstandardům domu patří recepce, sauna s wellness a nebytová jednotka původně zamýšlená jako kuchyně s jídelnou, ale možné je využití také k provozování služeb, jako masáže, restaurace apod. Každá z ubytovacích jednotek má vlastní sklepní kóji v 1. podzemním patře domu a vlastní vymezené parkovací místo na společném pozemku před domem. Provedení a vybavení nemovitosti je v nadprůměrné kvalitě. Více informací o apartmánovém domu najdete na oficiálních stránkách projektu.

Finanční prostředky partner použije na refinancování zástavního věřitele a na úvodní fáze realizace dalších developerských projektů aparthotelového typu v prémiových lokalitách českých hor. Poskytnuté prostředky budou splaceny z prodeje apartmánů v zástavě.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 70 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 101 450 000 Kč (LTV 69 %). V této etapě vybíráme 4 130 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Skupina bytových a nebytových jednotek, číslo jednotky 547/7, 547/8, 547/9, 547/15, 547/25, 547/27, 547/28, 547/38, 547/32, 547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/31, 547/10, 547/1, 547/11 v budově č. p. 547 na pozemku p. č. st. 427 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně pozemků p. č. st. 427, 2864/1, 2867, 2923, 2924 a příslušenství, LV 4172, k. ú. Hořejší Vrchlabí v k. ú. Hořejší Vrchlabí. Zapsáno na LV 1184, 4172
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., IČ: 09848657
  3. Ručení: Aequitas Capital Investment a.s., IČ: 089 06 190
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma