Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Areál Hladov – 7. etapa

MAGNA INVEST II s.r.o. je SPV založené za účelem akvizice financovaného Areálu Hladov v okrese Jihlava.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2,91
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
66
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Záměrem klienta v rámci naplňování investiční strategie skupiny bylo areál díky výhodné nabídkové ceně v rámci insolvenčního řízení vykoupit, konsolidovat, následně provozovat jako aktivum generující nájemné a ve vhodnou chvíli prodat novému majiteli. Je tak možné, že v průběhu trvání bude obchodní podíl společnosti převeden na nového investora, který bude samozřejmě prověřen ze strany Investown podobně jako stávající. Zároveň exit strategie projektu nejsou závislé na konkrétním vlastníkovi. Jednou z nich je refinancování dlouhým bankovním úvěrem díky pravidelnému příjmu z platných nájemních smluv a druhou je postupný prodej jednotlivých částí areálu – haly provozům, které v nich běží, část pozemků změnit na stavební a prodat, podobně prodat rybníky, rodinný dům a ostatní části areálu, popř. je jinak výnosově efektivně využít. V samotném areálu se v minulosti vyráběl čalouněný nábytek. Tato výroba je už utlumená a vyrábí se zde jen v malé míře dřevěné obklady staveb. Jedná se o ucelený areál přímo na hlavním silničním tahu z Jihlavy k hranicím s Rakouskem. Hlavními stavbami v areálu jsou:

 • nová hala na parc. č. st. 119 s přístavbou pivovaru na parc. č. st. 124
 • výrobní hala „A“ a „B“ na parc. č. st. 88 a st. 89 s přístavbami
 • expedice na parc. č. st. 106
 • skladová hala na parc. č. 105
 • sklad na parc. č. 110
 • objekt pro skladování a chov zvířat na parc. č. st. 118, st. 92 a st. 117
 • stavba č. p. 76 na parc. č. st. 90 s přístřeškem
 • plechová sušička
 • sklad na parc. č. st. 91 Mimo vlastní výrobní areál se dále nachází dům č. p. 64 a 65 na parc. č. 36/3 a 36/4. Příslušenstvím hlavních staveb v areálu jsou drobné vedlejší stavby, přípojky inženýrských sítí, vrtaná studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení a silážní žlab s jímkou. V rámci souboru oceňovaných nemovitých věcí jsou zde dále 2 rybníky a zemědělské pozemky.
 • Lokalita: Hladov
 • Partner: MAGNA INVEST II s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 65 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 42 900 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 66 000 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě vybíráme 2 918 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Parc. č.: St. 36/3, St. 36/4, St. 88, St. 89, St. 90, St. 91, St. 92, St. 93, St. 105, St. 106, St. 110, St. 113, St. 114, St. 115, St. 117, St. 118, St. 119/1, St. 124, 664/2, 667/2, 684/2, 684/10, 684/14, 698/1, 698/2, 698/4, 705, 707, 708, 710/1, 710/2, 710/3, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 710/13, 710/14, 710/15, 710/17, 710/18, 710/19, 710/21, 710/24, 710/26, 712/1, 712/2, 712/3, 712/6, 713/2 – to vše v kat. území: 638811 Hladov, List vlastnictví: 128

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: MAGNA INVEST II s.r.o. (IČO: 1803649)

3. Ručení: MAGNA INVEST I s.r.o. (IČO: 09138676)

4 Tichá cese pohledávek z nájemních smluv: SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a LIFE STYLE Litomyšl s.r.o. (nájemce) uzavřené dne 1. srpna 2023 SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ mezi MAGNA INVEST II s.r.o. (pronajímatel) a AGROCORE a.s. (nájemce) uzavřené dne 14. dubna 2023 5. Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma