Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Areál Zákupy – 4. etapa

Areál Zákupy byl zakoupen v roce 2015 společností relipex a.s. za účasti banky Česká spořitelna a.s.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,26
mil. Kč
Splatnost
15
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
58,56
mil. Kč
LTV
62,5
%
Stav
Proinvestováno
Účel

O projektu

Areál byl postupně rekonstruován a připravován pro budoucí nájemce. V provozu byla i čerpací stanice se zázemím, občerstvením a malou jídelnou. Největších změn areál zažil během covidu. Byla provedena kompletní modernizace areálu a objekt se začal orientovat převážně na průmyslovou automatizaci a drobnou výrobu. V roce 2023 byl dokončen projekt zateplení budovy, nových rozvodů elektřiny a výstavby FVE.

Cílem společnosti relipex a.s. je získat finance na rozvoj podnikání. V areálu Zákupy hodlá partner postavit novou halu o rozloze 800 m², která bude fungovat jako sklad, dále se chystá doplnit FVE o 200 kWh bateriového úložiště z důvodu lepšího prodeje vyrobené elektrické energie. V roce 2024 se plánuje i výstavba nové ruční myčky v těsné blízkosti čerpací stanice. Důvodem je velká poptávka řidičů a nájemců a v neposlední řadě také velká fluktuace vozidel na trase Česká Lípa – Mnichovo Hradiště.

Mezi podnikatelské plány partnera patří i expanze do segmentu bytových pronájmů. Společnost již uzavřela smlouvu na nákup několika bytů v historickém centru Brna, které je velmi rozvíjející se lokalitou.

  • Lokalita: Zákupy
  • Partner: relipex a.s.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 62,5 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 36 600 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 58 561 000 Kč (LTV 62,5 %). V této etapě vybíráme 4 268 000 Kč
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti:

pozemková parcela č. 2294/2, orná půda, o výměře 4 246 m², pozemková parcela č. 2307, orná půda, o výměře 92 m², pozemková parcela č. 2308, orná půda, o výměře 2783 m², pozemková parcela č. 2309, ostatní plocha, o výměře 186 m², pozemková parcela č. 2310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 947 m², jejíž součástí je stavba č.p. 287, výroba, pozemková parcela č. 2311, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 319 m², jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemková parcela č. 2312, orná půda, o výměře 1 252 m², pozemková parcela č. 2313, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 365 m², pozemková parcela č. 2314/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4418 m², pozemková parcela č. 2314/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1765 m², jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemková parcela č. 2314/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², jejíž součástí je stavba bez čp/če, Jiná stavba,

pozemková parcela č. 2314/4, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 240 m², pozemková parcela č. 2314/5, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 116 m², pozemková parcela č. 2315, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², pozemková parcela č. 2316, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², jejíž součástí je stavba bez čp/če, Jiná stavba, pozemková parcela č. 2317, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1118 m² jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemková parcela č. 2322/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 125 m² to vše na LV č. 9, k. ú. 790567 Zákupy, okres Česká Lípa.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: relipex a.s., IČO: 04411463

3. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 15 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma