Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Ateliéry Neugraf – 1. tranše (E3)

Partner kupuje 6 ateliérů v projektu Neugraf na adrese Grafická 1 u pražského Anděla.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
4,48
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
43,9
mil. Kč
LTV
72,9
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Projekt byl vystavěn developerskou skupinou Crestyl a byl zkolaudován v roce 2021. Jedná se o uzavřený a bezpečný areál, který nabízí nonstop recepci, společné prostory a dostatek možností pro aktivní relax, ať už v okolních parcích, nebo přímo v projektu – například na terasovité střeše plné zeleně, kde můžete sledovat západ slunce nad Prahou. Zpracování ateliérů podtrhuje vysokou úroveň bydlení – dřevěná podlaha, velkorysá okna, elegantní dveře a moderní koupelny s velkoformátovými obklady. Dále se v objektu nachází wellness, kavárna, společná prádelna, podzemní parkoviště a hub pro práci a meetingy. Objekt se nachází v centru města přímo na trase linky metra B. V docházkové vzdálenosti stanice metra Anděl, Malé Strany, Náplavky. Přímo u residence se nachází park Sacré Coeur a Kinského zahrada.

Kupované nemovitosti bude partner využívat primárně ke krátkodobým pronájmům, s kterými již má zkušenosti.

Nákup proběhne ve dvou tranších, kdy v první tranši budou kupovány 4 ateliéry a ve druhé tranši další 2. Úvěrový rámec 32 mil. Kč již počítá s nákupem všech 6 jednotek. Rovněž v zajištění jsou již od počátku všechny jednotky.

Exit strategií je refinancování dlouhým bankovním úvěrem poté, co partner doloží finanční výsledky a daňové přiznání za 1–2 roky. Alternativní exit strategií je prodej nemovitostí. V dozajištění budeme mít i byt v Karlíně o rozloze 112 m² v hodnotě 10 300 000 Kč. Kromě zajištění nemovitostmi bude úvěr zajištěn také zástavním právem na obchodní podíl partnera, notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti a osobním ručením jediného společníka.

  • Lokalita: Praha 5 – Smíchov
  • Partner: anniversary s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 72,9 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 25 882 353 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 43 900 000 Kč (LTV 72,9 %). V této etapě první tranše vybíráme 4 483 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Bytová jednotka č. 412/5 vymezená v pozemku parc. č. 360, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 412 a pozemku parc. č. 360, k. ú. Karlín, zapsáno na LV: 2144 v k. ú. Karlín (jednotka), 2143 k. ú. Karlín (dům a pozemky), obec Praha

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/145 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/215 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/151 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/191 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/154 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/194 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/155 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/195 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/157 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/197 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

Nebytová jednotka (atelier) č. 3365/158 a nebytová jednotka (sklep) č. 3365/198 vymezená v pozemku parc. č. 3098/1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 3098 a pozemku parc. č. 3098/1, 3090/4, k. ú. Smíchov

to vše zapsáno na LV: 16502 v k. ú. Smíchov (jednotky), 2739 k. ú. Smíchov (dům a pozemky), obec Praha

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: anniversary s.r.o., IČO: 17613485 3. Osobní ručení: ÖZGÜR LEBA, dat. nar.: 20. května 1979 4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma