Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bydlení Charkovská

Hlavním cílem tohoto projektu je dokončení již probíhající rekonstrukce několika bytů v bytovém domě v Karlových Varech, který partner vlastní.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
25
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
34
mil. Kč
LTV
73,5
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

O projektu – shrnutí

Hlavním cílem tohoto projektu je dokončení již probíhající rekonstrukce několika bytů v bytovém domě v Karlových Varech, který partner vlastní. Z části úvěru partner refinancuje nákup nemovitosti, další částí pokryje zbývající rekonstrukční práce na jednotlivých bytech.

  • Adresa nemovitosti: Charkovská 2024, 36001 Karlovy Vary – Tuhnice, parc.č. 495/2
  • Lokalita: okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Partner: Bydlení Charkovská s.r.o.
  • Financování: Z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 73,5 %
  • Zajištění: úvěr ve výši 25 000 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 34 000 000 Kč, konkrétně se jedná o bytové jednotky č. 2024/7, 2024/11, 2024/12, 2024/15, 2024/16, 2024/17, 2024/18, 2024/23, 2024/24, 2024/33, 2024/34, 2024/43, 2024/52, 2024/60, 2024/61, 2024/74, 2024/76, 2024/79 nacházející se v bytovém domě č.p. 2024, který je součástí pozemku - parc.č. 495/2, LV č. 2884, Katastrální území Tuhnice v Karlových Varech
  • Další zajištění: zástavní právo k předmětným nemovitostem, zástavní právo k obch. podílu Bydlení Charkovská s.r.o., osobní ručení jednatele
  • Rozměr: 893,89 m2 podlahová plocha
Detail projektu

Společnost Orin Game s.r.o. se prostřednictvím dceřiné společnosti Bydlení Charkovská s.r.o. rozhodla prodat bytový dům v obci v Karlových Varech, který vlastní a doteď sloužil jako nájemní. Pro snazší prodej se partner rozhodl jednotlivé byty v domě rekonstruovat. Rekonstrukční práce již probíhají a partner do projektu z vlastních zdrojů vložil 20 000 000 Kč.

Konkrétně se jedná o bytové jednotky č. 2024/7, 2024/11, 2024/12, 2024/15, 2024/16, 2024/17, 2024/18, 2024/23, 2024/24, 2024/33, 2024/34, 2024/43, 2024/52, 2024/60, 2024/61, 2024/74, 2024/76, 2024/79 nacházející se v bytovém domě č.p. 2024, který je součástí pozemku parc.č. 495/2, zapsaných na LV č. 592 (pozemky a stavby) a LV č. 2884 v k.ú. Tuhnice ve městě Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na dokončení naplánovaných kroků tak, aby mohl splatit jistinu projektu, která bude uhrazena z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o možnosti předčasného splacení úvěru ze strany partnera jsou uvedeny v klíčových informacích pro investory (KIIS) části D, odrážce d.

Proč projektu věří náš obchod?

“Tomuto projektu naše obchodní oddělení věří proto, že majitelé této firmy mají bohaté zkušenosti s obchodem na realitním trhu. Navíc v tomto projektu se jedná o byty již v rekonstrukci a jedná se o rozprodej. Pro naše investory se jedná o bezpečnou investici na krátký investiční horizont.”

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma