Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bydlení Tachov II – 1. etapa

Jedná se o projekt, který již byl v minulosti na Investownu profinancovaný – refinancování pozemku Tachov.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,37
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
11
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Výnosy z tohoto projektu jsou řádně spláceny. Partner jedná dlouhou dobu s městem Tachov o vydání stavebního povolení. Schvalovací řízení na vydání stavebního povolení však probíhá nečekaně zdlouhavě. Partner se tak dostal do situace, kdy je nucen realizaci projektu prodloužit a nestíhá dokončit výstavbu v původně plánovaném termínu. Nyní již však došlo ke shodě a je přislíbeno brzké vydání stavebního povolení. Jedná se již o několikátý projekt partnera, který je financován prostřednictvím naší platformy. Vzhledem ke spolehlivosti partnera v předchozích projektech jsme se rozhodli tento úvěr refinancovat.

  • Lokalita: Tachov
  • Partner: Lekvi Development 5 s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 60 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 6 577 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 10 961 000 (LTV 60 %). V této etapě vybíráme 2 377 000 Kč.
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – parc. č. 2705/35 – ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 2705/36 – ostatní plocha – jiná plocha zapsaných na LV č. 8561, k. ú. Tachov, zástavní právo k obchodnímu podílu – Lekvi Development 5 s.r.o., osobní ručení – FIRAZ MUINOV, dat. nar. 19. února 1986, ANDREJ LEVIN, dat. nar. 14. března 1990, Notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„Rozhodli jsme se nabídnout tento projekt znovu našim investorům, protože partner, společnost Lekvi, má dlouholetou a úspěšnou historii spolupráce s naší platformou. Pan Muinov prokázal spolehlivost v řadě předchozích projektů a pravidelně splácel výnosy z těchto investic.“

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma