Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytové domy Meta 1. tranše (4. etapa)

Cílem projektu je vybudovat moderní bytový dům na Kladně.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,46
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
137,5
mil. Kč
LTV
51,7
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Partner již v této lokalitě projekty realizoval a speciálně o nájemní bydlení byl obrovský zájem. Tento projekt je rozdělený na tranše.

Ve čtvrté etapě první tranše vybíráme 4 460 000 Kč a finance budou sloužit primárně na refinancování stávajícího úvěru a později i na následnou přestavbu současného prostoru.

Tento projekt ihned po vybrání potřebné částky zpracujeme a díky novému softwaru přibližně do týdne přepneme do stavu Vyplácení výnosů.

  • Adresa: Arménská 2673, Kladno, Kročehlavy
  • Partner: Meta Development s.r.o.
  • Financování: refinancování úvěrem od banky Creditas
  • LTV: 51,7 %
  • Zajištění: úvěr v celkové výši první tranše 71 081 569 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 137 507 800 Kč (LTV 51,7 %). Ve čtvrté etapě první tranše vybíráme 4 460 000 Kč. Maximální výše LTV při financování celého projektu je 60 %.; pozemky p. č. 62/7, 123/40, 295, st. 1589, součástí je RD č. p. 801, st. 1590 součástí je stavba bez čp./če. (garáž), v k. ú. Rozdělov, obec Kladno, okres Kladno na LV č. 41812; pozemek p. č. 122, součástí je bytový dům s nebytovými prostory č. p. 1471 v k. ú. Kladno, obec Kladno, okres Kladno na LV č. 13676; pozemky p. č. 2867/7, 2883/18, 2883/19, 2883/20, 2883/3 součástí je budova č. p. 2673 (výroba), 2883/17 součástí je stavba bez čp./če., v k. ú. Kročehlavy, obec Kladno, LV 23016.
  • Další zajištění: zástavní právo k obchodnímu podílu – Meta Development s.r.o., osobní ručení – JAROSLAV TŘÍSKA, dat. nar. 30. dubna 1971, DANA FIALOVÁ, dat. nar. 27. ledna 1979, PETR BAKEŠ, dat. nar. 13. června 1973, ručení – GASTASOM a.s., směnka – JAROSLAV TŘÍSKA, dat. nar. 30. dubna 1971, DANA FIALOVÁ, dat. nar. 27. ledna 1979, PETR BAKEŠ, dat. nar. 13. června 1973, notářský zápis.
  • Rozměr: 10 309 m2 celková podlahová plocha
Detail projektu

Záměrem developerského projektu Meta je přestavba výrobních prostor na podzemní garáže a obytné prostory a dále nástavba 2 ustupujících pater, která budou taktéž sloužit jako obytná.

Objekt je umístěn v atraktivní lokalitě u hlavní komunikace na Arménské ulici a lze očekávat vysoký zájem od potenciálních nájemců. Objekt má aktuálně jedno podzemní a čtyři nadzemní patra.

V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Oaza a zástavba panelovými domy. V blízkosti domu se dále nachází mateřské školy Montessori a Píšťalka, základní škola v Pařížské ulici a dětské hřiště.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny projektu.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„Věříme, že partner vybuduje kvalitní nájemní bydlení pro rodiny i jednotlivce v Kladně a okolí. Celý objekt se nachází ve velmi žádané lokalitě, ve které má navíc partner dlouholeté zkušenosti s výstavbou a pronájmem.“ (Alan Pock, CEO Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma