Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytové domy v Děčíně – 1. etapa

Cílem projektu je refinancování nemovitostního úvěrů na již vlastněných nemovitostech, které jsou obsazeny dlouhodobými nájemníky a generují atraktivní výnos.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
4,4
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
17
mil. Kč
LTV
61,8
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jedná se o dva bytové domy v Děčíně. Jeden z těchto domů se partner chystá přebudovat na 6 stylových apartmánů k dlouhodobému bydlení. Poloha domu disponuje krásným výhledem na západ slunce nad řekou Labe. V docházkové vzdálenosti je veškerá občanská vybavenost. Velkou výhodou je vlastní parkoviště až pro tři stání.

Druhý bytový dům je klíčovým objektem v portfoliu partnera. Jedná se o vysokopodlažní cihlový dům, který obsahuje 6 velkometrážních bytových jednotek s vlastními balkóny, nebytový prostor, suterén v podobě dílny s dvorkem, které slouží jako odpočinková zóna pro nájemníky. Poloha domu umožňuje inkasovat nájemné z reklamních ploch z obou bočních stran domu.

  • Lokalita: Děčín
  • Partner: J&V Investments s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 61,76 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 10 500 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 17 000 000 Kč (LTV 61,76 %). V této etapě vybíráme 4 410 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Soubor bytových jednotek a ateliéru 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku 116 a bytovém domě č.p. 110, vše evidováno na LV č. 2785 (jednotky), 730 (byt.dům) pro k.ú. Děčín-Staré Město Pozemek parc.č. 1262, jehož součástí je objekt k bydlení č.p.1145, vše evidováno na LV č. 1812 pro k.ú. Podmokly

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: J&V Investments s.r.o., IČ 08696403 - 2. v pořadí po ZP ve prospěch Investown z předchozího úvěru

3. Osobní ručení: Ing. JAN VACULKA, dat. nar. 2. listopadu 1993

4. Ručení: J&V Investments Group, a.s., IČ: 119 04 950

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

6. Tichá cese k nájemním smlouvám.

7. Podřízení pohledávek společníka Vlastníka Projektu vůči Vlastníkovi Projektu ve prospěch pohledávek vyplývající z této Smlouvy, a to na základě smlouvy o podřízení pohledávek uzavřené mezi Vlastníkem Projektu, Provozovatelem a Ručitelem.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma