Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytové jednotky Holandská – 2. tranše

Účelem projektu je výstavba dlouho očekávaných mezonetových bytových jednotek 3 + kk, které vzniknou v ulici Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
5,52
mil. Kč
Splatnost
9
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
6,38
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby: Probíhá výstavba výtahu z exteriéru domu z vnitrobloku, nové domovní rozvody elektřiny. V prostoru výtahu v každém podlaží ze statického hlediska byly provázány a vyztuženy věnce a prosvětlen prostor chodeb. Je hotová fasáda domu do ulice. Bude nová střecha a začne výstavba 2 mezonetových bytových jednotek. Hlavním záměrem partnera je výstavba nových bytových jednotek a rekonstrukce stávajícího bytového domu v atraktivní lokalitě pražských Vršovic. Oba byty budou po dokončení nabídnuty k prodeji koncovým zákazníkům prostřednictvím veřejné inzerce. Účelem projektu je výstavba dlouho očekávaných mezonetových bytových jednotek 3 + kk, které vzniknou v ulici Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice. Majitel zahájil jednání s památkáři, stavebním úřadem a dalšími státními orgány již v roce 2013. Stavební povolení bylo vydáno a objekt je nyní rekonstruován. Součástí nových bytových jednotek je taktéž rekonstrukce domu – přístavba výtahu, nový střešní plášť, oprava fasády, oprava společných prostor, revize a další drobné stavební a administrativní práce. Ve spolupráci se SVJ se bude realizovat i výměna oken ve stávajícím domě. Celý projekt je realizován subdodavatelsky stavební společností VRC group, a.s., která se specializuje na přestavbu půdních prostor na bytové jednotky. Výstavba začala v březnu 2023. V současné době jsou již obě bytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí jako rozestavěné. Více informací o projektu: https://www.pudnibyt.cz/praha-10-vrsovice-holandska-vydano-stavebni-povoleni/detail-projektu.php?idProjektu=32.

  • Lokalita: Holandská 1016/7, Praha 10 – Vršovice
  • Partner: MASEF GROUP, spol. s r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: dle prostavěnosti - 70 % (specifický případ)

Klient špatně pochopil financování na tranše a domníval se, že umíme vyplatit peníze na budoucí hodnotu. Jelikož tomu tak není, dohodli jsme se s klientem, že zbytek peněz dovybereme a budeme je vyplácet vždy zpětně přímo na účet stavební firmy oproti doloženým fakturám a po doložení interní dohlídky, že faktura odpovídá skutečnému stavu. Finanční prostředky tedy nebudeme vyplácet na účet klienta. Klient bude platit úroky z celé vybrané částky, která bude deponovaná v advokátní úschově a nevyplatí se dříve, než budou splněny podmínky výplaty – což jsou faktura od stavební společnosti plus výsledný report a potvrzení prostavěnosti z interní dohlídky.

  • Zajištění: částka úvěru 2. tranše ve výši 5 528 000 Kč je zajištěna nemovitostí v současné hodnotě 6 389 900 Kč společně s první tranší ve výši 4 472 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: k bytům 1016/15, 1016/16 (LV 16004) a spoluvl. podílu 902/8074 a 842/8074 v bytovém domě 1016 (LV 1336) stojícím na pozemku 544 (LV 1336), vše v k. ú. Vršovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Masef Group spol. s r.o..

3. Osobní ručení: Matúš Šefara, nar. 27. 10. 1975

4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 9 měsíců (nejpozději do 28. 8. 2024) na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma