Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytový a obchodní komplex Brno 5. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba dvou vícepodlažních objektů, které nabídnou prostor pro bydlení, rekreační ubytování i pro komerční využití.

Výnos
10,6
% p.a.
Celková hodnota
4,4
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
67,2
mil. Kč
LTV
65,9
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Společnost bude klást důraz na minimalizaci provozních nákladů. Zvolí jednoduché stavební a konstrukční řešení, díky kterému se sníží celkové investiční náklady a následně i prodejní cena jednotlivých bytů. Projekt by měl sloužit jako startovací bydlení pro mladé rodiny.

Partner už vypracoval potřebnou dokumentaci ve stupni ÚR a podal ji na příslušný stavební úřad. K dnešnímu dni do projektu vložil z vlastních prostředků celkem 35,7 mil. Kč (primárně na nákup pozemků, úroky a přípravnou inženýrskou činnost).

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení zisků.

  • Adresa nemovitosti: Jihlavská, Brno, 625 00
  • Lokalita: Brno, kraj Jihomoravský
  • Partner: KM PROPERITY, s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitostí zajišťujících úvěr nebo refinancováním
  • LTV: 65,9 %
  • Zajištění: úvěr ve výši 4 432 500 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 67 276 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky p. č. 2227/79 (8 m2), 2430/15 (27 m2), 2431/67 (3 191 m2), 2431/69 (4 342 m2), 2431/72 (2 064 m2), 2433/6 (242 m2), 3557/50 (39 m2), LV 855, Brno-Bosonohy, katastrální území Bosonohy, obec Brno
  • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu v KM PROPERITY, s.r.o., osobní ručení, blankosměnka
  • Rozměr: 9 913 m2 pozemek
  • Odkaz na web partnera: https://www.properity.cz/o-spolecnosti
Detail projektu

V roce 2018 partner zakoupil zajímavé pozemky v rozvojové lokalitě v Brně-Bosonohách. Jeho záměrem je vybudovat na nich bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy – Sedla.

V současné době chce partner získat prostředky pro dokončení projekčních prací, vytvoření dokumentace, získání potřebných povolení a dotažení projektu do fáze ÚR + SP. Podle předpokladů by měl partner povolení dostat do 1,5 roku.

Oba objekty jsou umístěné na pozemcích, které mají plochu 9 913 m2. Poměr celkové plochy pozemků a zastavěné plochy tedy vytváří dostatečný prostor pro umístění zeleně, vodního prvku i parkování a příjezdových komunikací.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Na projektu bych rád vyzdvihl hlavně dlouholetou zkušenost partnera na trhu a jeho úzké zaměření na danou oblast. Financování přes naši platformu partnerovi pomůže projekt rychleji dokončit. Pro naše investory je to zároveň skvělá příležitost, jak mohou diverzifikovat své investiční portfolio.“ (Jaroslav Gránský, Business Development Manager v Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma