Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytový dům Husovice – 1. etapa

Prostředky z úvěru budou poskytnuty za účelem nákupu obchodního podílu ve společnosti TIRREAL2 s.r.o.

Výnos
8,4
% p.a.
Celková hodnota
11,33
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
82
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jako zajištění bude sloužit víceúčelový činžovní dům v Brně-Husovicích.

V sousedství se nachází původní areálové stavby ve vlastnictví klienta, které jsou postupně adaptované na rezidenční objekty a stavby řadových bytových domů. Celý objekt vznikl na základě někdejšího komerčního objektu s následnou adaptací na bytové a nebytové jednotky. Je zde celkem 18 jednotek, 6 bytů a 12 nebytových prostor ateliérů a ubytovacích jednotek. Tyto jednotky jsou v době ocenění již zkolaudované. Dům má 3 nadzemní podlaží a je rozdělen na 3 bloky.

Lokalita se v posledních 20 letech transformuje z průmyslové zóny na rezidenční s tím, že zbývají poslední komerční objekty, u kterých je předpoklad obdobného vývoje. V dochozí vzdálenosti se nachází základní nabídka zboží a služeb (restaurace, sportoviště, školy, školka, potraviny, drobné specializované obchody a další). Širší občanská vybavenost je pak v rámci centra městské části. Zastávka MHD se nachází přibližně 670 m od objektu. V bezprostředním okolí je dostatek zeleně.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 61 500 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 82 000 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě vybíráme 11 335 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Jednotky č. 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/100, 41/101, 41/102 a 41/103 vymezené v pozemku parc. č. 2397/1 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemku. Zapsáno na LV 3761 (jednotky) a 3760 (pozemek a BD) v k. ú. Husovice, obec Brno, okres Brno-město
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: TIRREAL6 s.r.o., IČ: 07502664
  3. Osobní ručení: JUDr. VLADIMÍR TIRPÁK, dat. nar. 30. července 1956, MATÚŠ TIRPÁK, dat. nar. 30. května 1980
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma