Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytový dům Jungmannova – 4. etapa

Cílem partnera je nákup bytového domu za účelem rekonstrukce a následného prodeje nově vzniklých jednotek.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
1,99
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
20,5
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Jedná se o rohový bytový dům v secesním stylu v historickém centru města Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Město je známé pro výrobu skla a bižuterie.

Cihlový dům byl postaven roku 1912 a v roce 2005 prošel rekonstrukcí. Budova je podsklepená a má 4 nadzemní podlaží. Celkem disponuje 12 byty v dispozicích od 1 + kk do 4 + 1, 8 kancelářemi a 2 obchodními prostory. K nemovitosti náleží také 5 parkovacích míst. Dům je hlídán kamerovým systémem. Autobusové nádraží je vzdálené pouhých 5 minut chůze od nemovitosti.

Investoři, kteří se k nám přidali již v začátcích, mohou tuto nemovitost znát z našeho předchozího obchodního modelu, kde se investovalo v rámci participací. Budova byla ve vlastnictví naší dceřiné společnosti a z důvodu termínu výplaty a změny modelu investování na naší platformě jsme se rozhodli nemovitost prodat, abychom mohli v řádném termínu plnit své závazky. To se nám také podařilo, a i přes pro nás nepříznivé podmínky na trhu byl každý investor z této participace ze 100 % vyplacen. Partnerovým původním záměrem bylo financovat koupi částečně ze svých a částečně z jiných zdrojů, které se mu však nepodařilo zajistit, a proto jsme se dohodli, že mu umožníme využít financování přes naši investiční platformu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 15 375 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 20 500 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě vybíráme 1 997 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. st. 770 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 855 (byt. dům), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro katastrální území Jablonec nad Nisou na LV č. 15791
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu (zástava kmenových listů): BD Jungmannova s.r.o., IČ: 21393826
  3. Osobní ručení: Ing. MICHAELA TYBUSOVÁ, dat. nar. 10. března 1981 VÁCLAV VALTR, dat. nar. 2. června 1988
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma