Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Bytový dům v Rakovníku – 3. etapa

Cílem partnera je koupě nemovitosti a následná rekonstrukce.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,27
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
35,28
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Pořízené byty se partner chystá modernizovat a pronajmout. Bytové jednotky se nachází v typizovaném panelovém bytovém domě, který má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Dům má dva samostatné vchody, v suterénu se nachází společné prostory (chodby, prádelny, sušárny, sklady), technické místnosti a sklepní kóje.

Celkem je zde 24 bytů, z nichž 8 bytových jednotek o dispozici 3 + 1 a 16 bytových jednotek o dispozici 2 + 1. Plánovaná revitalizace nemovitosti sníží její energetickou náročnost. Partner zařídí instalaci energetických panelů, tepelných čerpadel, zateplení fasády budovy a revitalizaci okolních ploch.

Bytový dům se nachází v západní části města Rakovník při ulici Kuštová. Bývalé okresní město leží cca 40 km západně od Prahy a 45 km na severovýchod od Plzně. V blízkosti je chráněná krajinná oblast Křivoklátsko.

Partner má bohaté zkušenosti a reference v oblasti rekonstrukcí, podrobněji si o nich přečtete v sekci o partnerovi.

  • Lokalita: Rakovník
  • Partner: CASADOMANI s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 24 696 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 35 280 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 4 278 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1 – pozemky parc. č. st. 4486/1 (součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba), 1180/1 a 1180/12 zapsané na LV 10734, k. ú. Rakovník. Zástava 2 – pozemek parc. č. 1180/9 a budova (bez čp/če, jiná stavba) na pozemku parcelní č. st. 4486/2, vše zapsané na LV 3929, k. ú. Rakovník. Zástava 3 – pozemek parc. č. st. 4486/2, LV 8287, k. ú. Rakovník
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: CASADOMANI s.r.o., IČ: 05647436
  3. Osobní ručení: LUKÁŠ MAJBA, dat. nar. 26. srpna 1984
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma