Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Byty Brno – 1. etapa

Partner vlastní byty v Brně, které zastavuje za účelem refinancování úvěru.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
10
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
37,28
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jedná se o tři atypické mezonetové bytové jednotky s dispozicemi 2 + 1, 3 + 1 a 5 + 1, bytová jednotka s dispozicí 2 + 1 se zahrádkou a dvě bytové jednotky s dispozicemi 2 + 1 a 2 + kk situované v bytových domech č. p. 287 a 290 v ulici Spolková. Všechny byty jsou pronajaty. Jeden na přímo a dalších 5 bytů je pronajímáno prostřednictvím společnosti Global Apartments s.r.o., se kterou partner spolupracuje od roku 2017.

Pan Petr Eckelt stál u zrodu celkové přestavby dvou bytových domů na ulici Spolková v Brně. Již od začátku výstavby patřil mezi drobné investory. Takto započal jeho letitý vztah k tomuto projektu. Později po dokončení 1. etapy stavby a vzniku bytových družstev patřil mezi prvotní členy obou družstev. Následně postupně skupoval volné družstevní podíly či podíly dalších členů družstva a později v roce 2013 vstoupil do orgánů představenstva obou družstev. Vzhledem k ochraně vlastních investic přijal funkci v SVJ a stal se tak i placeným předsedou obou společenství vlastníků jednotek na ulici Spolková, kterou vykonává doposud.

V roce 2015 se družstevníci dohodli za asistenci předsedy družstva na vyplacení družstevního úvěru financující bance a následný převod bytů do vlastnictví členů družstva. Takto partner vykoupil ještě několik družstevních podílů a na konci roku 2016 uzavřel smlouvu s bankou Moneta na financování části kupní ceny vlastních bytových jednotek s vyplacením zástav financující banky. Tedy v konečném důsledku zakoupil 20 bytů s úvěrováním ve výši 29 640 000 Kč se splátkami od 2/2017.

Následně ve spojení se svěřenským fondem De Bären odprodal polovinu svých bytů a nakoupili bytové portfolio (375 bj nedaleko Mladé Boleslavy). Nyní se za spolupráce bankovního či nebankovního financování snaží o dokoupení dalších 175 bj do svého portfolia a o jejich následnou rekonstrukci. Také zakoupil v r. 2021 bytový dům v Knínicích nedaleko Brna, který pronajímá.

Podle plánu partnera splatí jistinu buď z refinancování, nebo prodejem zastavených bytových jednotek.

  • Lokalita: Brno
  • Partner: Eckelt Petr
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 75 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 27 960 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 37 280 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě vybíráme 10 069 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Bytová jednotka č. 290/602 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 290, včetně podílu 708/19512 na společných částech domu a pozemků parc. č. 73/6, 74/1 a 74/4. Zapsáno na LV 3213 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/413 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 662/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/433 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 537/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/461 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 891/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/462 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 624/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/463 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 1172/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město.
  2. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma