Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Byty Židlochovice

Cílem projektu je poskytnout žadateli další prostředky pro rozvoj jeho podnikání spočívající v nákupu nemovitostí a následné rekonstrukci bytových jednotek.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2,85
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
5,7
mil. Kč
LTV
50
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Nyní partner vlastní bytovou jednotku, kterou dává do zástavy, a díky tomu může uskutečnit další nákup nemovitostí.

  • Lokalita: Židlochovice
  • Partner: Tomáš Urbánek
  • Financování: z prodeje nemovitosti
  • LTV: 50 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 2 850 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 5 700 000 Kč (LTV 50 %).
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost - nebytový prostor, jednotka č.361/2 v budově č.p. 361 RD na parcele č. 1529, LV 3254, vč. podílu 100/620 na společných částech domu na LV 3255, k.ú. Židlochovice, osobní ručení - Tomáš Urbánek, dat. nar. 3.6.2000, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

Pan Urbánek je zkušený podnikatel a má za sebou již několik vlastních úspěšných projektů v oboru rekonstrukcí bytových domů a jednotek, díky čemuž prokázal svou zdatnost v realitním odvětví, která nás přesvědčila s ním navázat spolupráci. Rozvoj jednotlivých podnikavých duší nás baví. I panu Urbánkovi chceme dopomoci v jeho podnikání.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma