Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Činžáky Fulnek č. p. 97

Záměrem projektu byla postupná koupě tří činžovních domů situovaných v samém centru města Fulneku.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
5,94
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
8,2
mil. Kč
LTV
72,5
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Partner dva z činžovních domů už vlastní. Nyní se mu naskytla příležitost domy postupně scelit. Jedná se o bytové domy se 4–6 bytovými jednotkami a v parteru umístěnými komerčními prostory. Všechny domy mají potenciál dalšího rozvoje, především v umístění dalších bytových jednotek. Tímto úvěrem je financován dům č. p. 97, který již klient vlastní, a z příjmů z nájmů pokryje splátky úroků. Dále již klient vlastní dům č. p. 95. Prostředky z úvěru budou využity na přípravu projektu a povolení pro budoucí stavební úpravy a částečně i na realizaci akvizice domu č. p. 96. Projekt zapadá do dlouhodobého záměru klienta provozovat v lokalitě Fulnecka soubor nemovitostí k nájemnímu bydlení, rozvíjet je výstavbou nových bytových jednotek, a tím profitovat z vysoké poptávky po bydlení v této lokalitě. Projekt rozšiřuje klientovo portfolio provozovaných nemovitostí v lokalitě Fulnecka. Dlouhodobě zde realizuje koupě nemovitostí, které jsou funkční, ale v provozně a ekonomicky zanedbaném stavu. Zároveň však skýtají potenciál dalšího rozvoje. Při akvizici postupuje partner ve dvou etapách – koupě nemovitosti a následná provozní a ekonomická stabilizace. Souběžně s tím také příprava projektu celkového rozvoje s cílem využití maximálního potenciálu nemovitosti k nárůstu hodnoty a výnosů, zde však i s citem pro uchování historické hodnoty objektu. Fulnek se nachází v zajímavé oblasti mezi Olomoucí a Ostravou. Je velmi dobře dopravně dostupný, situovaný u sjezdu z dálnice D1. V lokalitě je velký zájem o nájemní bydlení, a to nejen díky ve městě působícím firmám, ale i blízkým výrobním zónám v Kopřivnici, Studénce, Mošnově i vzdálenější Ostravě s velmi dobře zajištěnou kyvadlovou dopravou.

  • Lokalita: Fulnek
  • Partner: ČINŽÁKY Fulnek s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 72,5 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 5 945 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 8 200 000 Kč (LTV 72,5 %).
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost: 106/1 pozemková parcela, parcela KN 341 m² zastavěná plocha a nádvoří 106/2 pozemková parcela, parcela KN 119 m² ostatní plocha Ručení: mateřská společnost BD estate, s.r.o. Doložení pojistné smlouvy obsahující pojištění proti povodni Zajišťovací postoupení pohledávek z nájmů (tichá cese)
    Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma