Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Činžovní dům Sovinec – 1. tranše (E2)

Cílem partnera je přestavba již vlastněné nemovitosti v Brně na činžovní dům.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
22
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Po rekonstrukci bude objekt disponovat 17 bytovými jednotkami se sklepními kójemi a 3 nebytovými prostory. Partner má platné stavební povolení, začátek stavby je plánován na první čtvrtletí tohoto roku.

Činžovní dům nabídne 15 bytů o dispozici 1 + kk, 3 byty 2 + kk a 2 bytové jednotky s dispozicí 3 + kk. Ve většině případů se bude jednat o malometrážní byty, o které je, podle partnera, větší poptávka. Na rozdíl od dražších a větších nemovitostí, prodej menších jednotek bude rychlejší a jednodušší.

Získané finanční prostředky se použijí na refinancování současného věřitele (akviziční úvěr) a na rekonstrukci nemovitosti.

  • Lokalita: Brno-Štýřice
  • Partner: Sovinec, s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 15 400 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 22 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 4 004 000 Kč.
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. 1599, jehož součástí je objekt technické vyb. s č. p. 463, zapsáno na LV: 6021 v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město
  2. Zástavní právo ke kmenovým listům: Sovinec, s.r.o., IČO: 17503167
  3. Osobní ručení: RICHARD SÁZAVSKÝ, dat. nar.: 5. května 1994
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma