Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Developerský projekt Choryně – 2. etapa

Cílem partnera je vybudovat inženýrské sítě a komunikaci na vlastním pozemku o velikosti 16 645 m² v Choryni ve Zlínském kraji.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
2,96
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
16,31
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Následně partner plánuje pozemky, určené k výstavbě rodinných domů, rozdělit na 12 stavebních parcel a rozprodat.

Každý pozemek by tak umístil: kanalizační šachtu s napojením na hlavní kanalizační řád, vodovodní šachtu s napojením na hlavní vodovodní řád, pojistnou skříň s kuličkou a osazeným elektroměrem od ČEZ a datové kabely.

K pozemkům již bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavební povolení se momentálně vyřizuje. Získání a nabytí právní moci podle odhadu nastane na konci dubna 2024.

Finanční prostředky partner použije na refinancování úvěru.

  • Lokalita: Choryně
  • Partner: ATEVI real estate & capital s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 11 418 400 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 16 312 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 2 969 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. 172 a pozemek parc. č. 230, zapsaného na LV 632 v k. ú. Choryně, obec Choryně, okres Vsetín.
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: ATEVI real estate & capital s.r.o., IČ: 17865824 (2. v pořadí po Investown z titulu předchozího úvěru, popř. 1. v pořadí pokud nebude úvěr realizován)
  3. Osobní ručení: IVETA MATĚJKOVÁ, dat. nar. 2. listopadu 1985
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma