Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Development Velké Pavlovice – 5. etapa

Projekt Development Velké Pavlovice je situován na jižní Moravě v dojezdové blízkosti velkých měst, jako jsou Brno, Jihlava, Olomouc, Bratislava a Vídeň.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
3,9
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
73,2
mil. Kč
LTV
65,3
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Klient má v úmyslu postavit na části daného pozemku bytovou výstavbu a na druhé polovině pozemku obchodní centrum, kde bude veškerá občanská vybavenost. Pozemek leží v těsné blízkosti centra (5 minut) a vlakového nádraží. Projekt je u nás financován do doby, než klient získá stavební povolení na bytovou výstavbu. Jakmile získá stavební povolení na bytovou výstavbu, hodlá pozemek prodat, a tím získat další cashflow k dokončení retail parku.

 • Lokalita: Velké Pavlovice
 • Partner: Lekvi Development 4 s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 65,3 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši 47 800 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 73 200 000 Kč (LTV 65,3 %). V této etapě vybíráme 3 905 000 Kč.
 • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost
 1. Nebytový prostor č. 2855/724 se spoluvlastnickým podílem ve výši 7094/5633671 na společných částech domu č. p. 2855 a na pozemcích č. parc. 4238/1, 4239/4, 4242/1, 4246/1, 4246/5, 4246/6, 4250/1, 4250/8, 4250/10, 4251/4 v kat. území Žižkov, Praha
 2. Souboru pozemků Panský dvůr – část výměry pozemků určená architektonickou studií pro retail – pozemky parc. č. 666/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, parc. č. 666/6 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, parc. č. 666/8 – ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 666/9 – ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 666/14 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav., vše zapsané na LV č. 2800 k. ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav
 3. Souboru pozemků Panský dvůr – část výměry pozemků určená architektonickou studií pro bydlení – pozemky parc. č. 666/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, parc. č. 666/5 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, parc. č. 666/6 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, parc. č. 666/7 – ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 666/8 – ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 666/9 – ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 666/10 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. a parc. č. 666/17 – ostatní plocha – jiná plocha vše zapsané na LV č. 2800 k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav.
 4. Zástavní právo k obchodnímu podílu – Lekvi Development 4 s.r.o.
 5. Osobní ručení – FIRAZ MUINOV, dat. nar. 19. února 1986, ANDREJ LEVIN, dat. nar. 14. března 1990
 6. Ručení – Lekvi Development s.r.o.
 7. Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma