Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Domy v Dolních Věstonicích – 1. tranše (E4)

Partnerův cíl je refinancování stávajícího závazku a následná dostavba souboru 10 nadstandardních rodinných domů v obci Dolní Věstonice v idylickém prostředí IV. zóny CHKO Pálava.

Výnos
8–9
% p.a.
Celková hodnota
5,87
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
92
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Jedná se o vinařskou obec v mikulovské vinařské podoblasti, která je vzdálená přibližně 10 km na sever od Mikulova na jižním břehu Novomlýnských nádrží. Samotné umístění rodinných domů je v atraktivní poloze s výhledy na Nové Mlýny a okolní vinice včetně vyhlídkového místa Dívčí hrad.

Rodinné domy budou energeticky úsporné, ve vyšším moderním standardu s atriem uvnitř domu a s prostornou terasou. Ke každému domu náleží parcela přibližně 1 000–1 549 m², garážové stání a jedno venkovní parkovací stání. Celková započitatelná plocha rodinných domů činí 2 025,9 m², z toho užitná plocha jednotlivých domů činí 277 m².

Stávající rozestavěnost projektu činí přibližně 55 %. Již je dokončený dům č. 2, který nyní slouží jako vzorový dům a jsou z něj také pořízeny fotografie interiéru. Partner plánuje domy prodat ve stavu shell & core, tedy nejsou vybaveny a kupující si může dokončení zařídit dle svých preferencí.

Pojďte se podívat na virtuální prohlídku vzorového domu v tomto projektu nebo navštivte jejich webové stránky.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 64 400 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 92 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 5 874 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 2100, 2101, 2103, 2104, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 a 2122/3. Zapsáno na LV 739 v k. ú. a obci Dolní Věstonice, okres Břeclav
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Pod Pálavou spol. s r.o., IČ: 29360838
  3. Osobní ručení: KAREL PAVELEK, dat. nar. 2. dubna 1975
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti (nevztahuje se na osobní ručení)
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma