Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Downtown Horizon Suite

Cílem partnera AFF a.s. je refinancování stávajícího úvěru, který byl úspěšně proinvestován na platformě Investown zhruba před rokem.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,91
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
7,2
mil. Kč
LTV
68,3
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Finanční prostředky partner používá na rozvoj podnikání, zejména na výstavbu či rekonstrukci dalších bytů. Úvěr je zajištěn bytem z projektu Byty Yesenice, který se nachází v těsné blízkosti Prahy. Jedná se o atraktivní projekt, napojený na kompletní infrastrukturu, který disponuje byty s dispozicí 2 + 1, 2 + kk, 3 + 1 a 3 + kk.

  • Lokalita: Jesenice, Středočeský kraj
  • Partner: AFF a.s.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 68,25 %
  • Zajištění: Úvěr ve výši 4 914 062 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 7 200 000 Kč (LTV 68,25 %)
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: BJ č. 1322/132 vymezená v pozemku parc. č. St. 1368 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemků. Zapsáno na LV: 4014 (jednotky) a 3366 (pozemek a BD) v k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, okres Praha-západ

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Yesenice City s.r.o., IČ: 24152722

3. Zástavní právo k akciím AFF a.s., IČ: 17122902

4. Osobní ručení: Ing. ELEN AHARONJAN, dat. nar. 3. října 1982

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma