Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Družstvo POHODA II - 1. etapa

Cílem projektu je nejen samotný nákup nemovitostí sloužících k nájmu platícím členům družstva, ale rovněž jejich budoucí správa jako další zdroj prostředků.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
9
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
34,15
mil. Kč
LTV
73,5
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Družstevníci mají kolektivní odpovědnost a na členských schůzích pak mohou lépe dohlížet jeden na druhého i sledovat hospodaření družstva. Business model je založený na vybudování portfolia většího množství nemovitostí, které se potom jako celek přefinancují do bankovního sektoru úvěrem s dlouhou splatností.

Družstvo bylo založeno za účelem financování družstevního bydlení, které se těší v posledních letech stále větší oblibě. I velcí developeři sází na družstevní bydlení přinejmenším v části svého portfolia. Výhodou je snazší přístup k bydlení pro koncové uživatele, lepší a hlavně rychlejší převoditelnost družstevního podílu a pro investory pak mimo zástavy na nemovitosti rovněž ze zákona ručení celým majetkem družstva.

  • Lokalita: Praha-východ
  • Partner: Stavební a rozvojové Družstvo POHODA II.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 73,5 %
  • Zajištění: Úvěr ve výši 25 100 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 34 150 000 Kč (LTV 73,5 %) V této etapě vybíráme 9 039 000 Kč.
Další zajištění:

Zástavní právo na nemovitosti Bytová jednotka č. 912/237 vymezená v pozemku parc.č. St. 451, včetně podílu 175/10000 na společných částech domu č.p. 912 (byt. dům) a pozemku St. 451, Zapsáno na LV: 946 (BJ), 1065 (pozemek) a 828 (budova) k.ú. Benátecká Vrutice

Pozemek parc.č. St. 79, jehož součástí je stavba RD č.p. 37, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 131 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno, okres Mladá Boleslav

Pozemek parc.č. St. 121, jehož součástí je stavba RD č.p. 85 a pozemek parc.č. 92/2, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 18 v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres Mělník Pozemek parc.č. St. 150, jehož součástí je stavba RD č.p.151, včetně příslušenství, Zapsáno na LV: 137 v k.ú. Krupá, obec Krupá, okres Rakovník Pozemky parc.č. St. 7/1, jehož součástí je stavba RD č.p. 19, parc.č. St. 86, jehož součástí je stavba RD č.p. 60, parc.č. 14/1 a parc.č. 23/3, k.ú. Jelence, Zapsáno na LV: 5 v k.ú. Jelence, obec Dolní Hbity, okres Příbram Pozemky parc.č. St. 195, jehož součástí je stavba RD č.p. 203, parc.č. 165/10 a parc.č. 165/19, k.ú. Zeleneč, Zapsáno na LV: 411 v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč, okres Praha-východ Bytová jednotka č. 357/23 vymezená v pozemku parc.č. 138/3, včetně příslušných podílů na společných částech domu č.p. 357 a pozemku parc.č. 138/3, k.ú. Dolní Hanychov, Zapsáno na LV: 785 v k.ú. Dolní Hanychov (jednotka), 646 v k.ú. Dolní Hanychov (dům a pozemek), obec Liberec, okres Liberec Pozemky parc.č. St. 177, jehož součástí je stavba RD č.p. 164, parc.č. 193/9, k.ú. Praskolesy, Zapsáno na LV: 6 v k.ú. Praskolesy, obec Praskolesy, okres Beroun Osobní ručení - TOMÁŠ SOLAR, dat. nar. 7. července 1988 Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma