Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Družstvo POHODA II. – Voděrady

Cílem projektu je nejen samotný nákup nemovitostí sloužících k nájmu platícím členům družstva, ale rovněž jejich budoucí správa jako další zdroj prostředků.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
1,66
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
4,4
mil. Kč
LTV
37,9
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Družstevníci mají kolektivní odpovědnost a na členských schůzích pak mohou lépe dohlížet jeden na druhého i sledovat hospodaření družstva. Business model je založený na vybudování portfolia většího množství nemovitostí, které se potom jako celek přefinancují do bankovního sektoru úvěrem s dlouhou splatností.

Družstvo bylo založeno za účelem financování družstevního bydlení, které se těší v posledních letech stále větší oblibě. I velcí developeři sází na družstevní bydlení přinejmenším v části svého portfolia. Výhodou je snazší přístup k bydlení pro koncové uživatele, lepší a hlavně rychlejší převoditelnost družstevního podílu a pro investory pak mimo zástavy na nemovitosti rovněž ze zákona ručení celým majetkem družstva.

  • Lokalita: Voděrady
  • Partner: Stavební a rozvojové Družstvo POHODA II.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 37,9 %
  • Zajištění: Úvěr ve výši 1 667 530 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 4 400 000 Kč (LTV 37,9 %)
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – rodinný dům č. p. 11, který je součástí pozemku parc. č. st. 13 a pozemky parc. č. st. 13, k. ú. Voděrady u Luštěnic, okres Mladá Boleslav, LV 476, osobní ručení – TOMÁŠ SOLAR, dat. nar. 7. července 1988, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma