Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Dům u sv. Václava – 1. tranše (E7)

Cílem partnera je výstavba multifunkčního areálu – Dům u sv. Václava ve vesnici Dolní Jirčany, která leží ve Středočeském kraji v okrese Praha-západ a spadá pod obec Psáry, se kterou sousedí.

Výnos
8,8
% p.a.
Celková hodnota
3,12
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
76,9
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Areál bude postaven na strategickém místě poblíž Prahy, v těsné blízkosti městského okruhu a nedaleko dálnice D1. Partner již vlastní pozemek a zdroje z poskytnutého financování využije k zahájení realizace hrubé stavby, přičemž v projektu již proinvestoval vlastní zdroje ve výši přibližně 20 milionů Kč.

V zamýšleném areálu se budou nacházet dvě podzemní patra, ve kterých bude celkem 133 garážových stání s rozdělením pro rezidenty a návštěvníky areálů. Dále jsou v plánech tři nadzemní podlaží, kdy v 1. nadzemním podlaží bude umístěno 18 nebytových prostorů o celkové výměře 1599,15 m², které budou využity pro obchody a provozovny služeb. Ve zbývajících patrech je plánovaná výstavba 50 bytových jednotek v různých dispozicích od 1 + kk až po 4 + kk. Jejich celková výměra bude činit 2910 m².

Z realizace projektu bude již tak kvalitní lokalita těžit ve formě zvýšení ubytovacích kapacit, zvýšení počtu parkovacích míst a zlepšení občanské vybavenosti díky obchodům a službám, které se budou nacházet v nebytových prostorech projektu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 53 830 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 76 900 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 3 123 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. 75/5, k. ú. Dolní Jirčany. Zapsáno na LV 1837 v k. ú. Dolní Jirčany, obec Psáry, okres Praha-západ
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: BRAMAL PROJECT s.r.o., IČ: 03451585
  3. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma