Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Dům v Lomu – 1. etapa

Cílem projektu je refinancování nemovitostního úvěrů na již vlastněných nemovitostech, které jsou obsazeny dlouhodobými nájemníky a generují atraktivní výnos.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
4,2
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
16,2
mil. Kč
LTV
62
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jedná se o soubor 2 budov nacházejících se ve strategické poloze města Lom vzdáleného necelé 3 km od Litvínova s 25 000 obyvateli. První větší budovu představuje bytový dům, ve kterém se nachází aktuálně 8 bytových plně obsazených jednotek a 1 nebytový prostor v podobě nevyužívané hospody, kde aktuálně vznikají 2 malometrážní bytové jednotky. Další navazující budova ve vnitrobloku objektu, která je v současné chvíli využita pouze z 1/3, obsahuje 1 velký obsazený mezonetový byt 4 + 1 s vlastní krytou garáží a automatickými vraty a 1 nebytový prostor v podobě fungující prádelny. Ve zbývajícím prostoru již probíhají rekonstrukční práce k vytvoření dalších 3 bytových jednotek. Ve vnitrobloku objektu se nachází rovněž soukromé parkoviště pro 10 stání.

  • Lokalita: Lom
  • Partner: J&V Investments s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 62 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 10 020 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 16 200 000 Kč (LTV 62 %). V této etapě vybíráme 4 209 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti:

Bytová jednotka č. 1738/9 vymezená v pozemku parc. č. St. 2867, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1738 a pozemku parc. č. St. 2867, k. ú. Pardubice, zapsáno na LV: 75148 (BJ), 1738 (BD) v k. ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice.

Pozemek parc. č. St. 56, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 31, pozemek parc. č. 868/1, k. ú. Lom u Mostu, zapsáno na LV: 798, v k. ú. Lom u Mostu, obec Lom, okres Most.

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: J&V Investments s.r.o., IČO: 08696403

3. Osobní ručení: Ing. JAN VACULKA, dat. nar. 2. listopadu 1993

4. Ručení: J&V Investments Group, a.s., IČO: 11904950

5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma