Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Kancelář ve Vysočanech – 3. etapa

Cílem partnera je získání stavebního povolení do konce roku 2024 a následná realizace developerského projektu na pozemku, kde se nyní nachází starší kancelářská budova.

Výnos
8,7
% p.a.
Celková hodnota
3,16
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
22,2
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Nemovitost se nachází v Praze 9 ve Vysočanech. Původní činžovní dům přestavěný v roce 1995 na kancelářskou budovu má jedno částečné podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a využité podkroví. Celková podlahová plocha budovy je 484,08 m².

Ve vlastnictví spřízněné společnosti partnera je i sousední budova. Obě budovy budou zdemolovány a na jejich místě vznikne nový bytový dům. Realizace developerského projektu začne v roce 2025.

Finanční prostředky partner použije pro refinancování stávajícího bankovního úvěru.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 16 650 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 22 200 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě vybíráme 3 164 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. 967, včetně stavby č. p. 605 (jiná st.), která je jeho součástí. Zapsáno na LV 778 v k. ú. Vysočany, obec Praha, okres Hlavní město Praha
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: RE Assets s.r.o., IČ: 06561926
  3. Osobní ručení: JIŘÍ ŠTRÁCHAL, dat. nar. 20. září 1976 Lenka Dufková, dat.nar. 1.11.1983
  4. Ručení: Living Solution a.s., IČ: 24133248
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma