Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Lux Apartments – 2. etapa

Jedná se o úvěr určený na rozvoj podnikání partnera.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
3,67
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
39,73
mil. Kč
LTV
50
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Záměrem partnera je použít poskytnuté zdroje na profinancování čtvrté etapy developerského projektu Lux Apartments v oblasti golfového resortu v okolí Senice na Slovensku. Lux Apartments je apartmánový komplex v prestižním 36jamkovém golfovém resortu Penati Golf Resort. Investice bude směřovat do budovy s názvem LXA45, která bude mít 21 apartmánů, 24 parkovacích míst a 14 komerčních prostor. V současnosti je již předprodáno 70 % projektu.

Další detaily projektu naleznete na webu partnera https://www.luxapartments.sk.

  • Lokalita: Senica, Slovensko
  • Partner: Generalist Capital CZ s.r.o
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 50 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 19 869 658 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 39 739 316 Kč (LTV 50 %). V této etapě vybíráme 3 676 000 Kč.
  • Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: LV – 2582 Katastrální území – Šajdíkove Humence Parcely 11136/101 – 219 – zastavěná plocha a nádvoří 11136/102 – 219 – zastavěná plocha a nádvoří 11136/145 – 11136/165 – Soubor 21 parcel o celkové výměře 278 m² – zastavěná plocha a nádvoří 11138/545 – 167 – zastavěná plocha a nádvoří 11138/546 – 117 – zastavěná plocha a nádvoří 11138/547 – 127 – zastavěná plocha a nádvoří 11138/549 – 99 – zastavěná plocha a nádvoří 11138/550 – 121 – zastavěná plocha a nádvoří 11138/551 – 108 – zastavěná plocha a nádvoří LV – 2628 Katastrální území – Šajdíkove Humence Parcely 11138/10 – zastavěná plocha a nádvoří – 9607, 11138/529 – lesní pozemek – 9, 11138/443 – ostatní plocha – 10, 11138/444 – ostatní plocha – 10, 11138/445 – ostatní plocha – 11, 11138/446 – ostatní plocha – 11, 11138/509 – lesní pozemek – 4349, 11138/530 – ostatní plocha – 620, 11138/531 – ostatní plocha – 545, 11138/508 – ostatní plocha – 43, 11138/564 – ostatní plocha – 389, 11138/565 – zastavěná plocha a nádvoří – 11, 11138/566 – zastavěná plocha a nádvoří – 15, 11138/567 – zastavěná plocha a nádvoří – 6, 11138/571 – zastavěná plocha a nádvoří – 35, 11138/575 – zastavěná plocha a nádvoří – 6, 11138/580 – zastavěná plocha a nádvoří – 45, 11138/620 – zastavěná plocha a nádvoří – 11, 11138/621 – zastavěná plocha a nádvoří – 8, 11138/624 – zastavěná plocha a nádvoří – 21, 11138/633 – zastavěná plocha a nádvoří – 37, 11138/651 – zastavěná plocha a nádvoří – 26, 11138/653 – zastavěná plocha a nádvoří – 18, 11138/658 – zastavěná plocha a nádvoří – 12, 11138/661 – zastavěná plocha a nádvoří – 13, 11138/662 – zastavěná plocha a nádvoří – 13, 11138/665 – zastavěná plocha a nádvoří – 19, 11138/666 – zastavěná plocha a nádvoří – 18, 11138/673 – zastavěná plocha a nádvoří – 37, 11138/674 – zastavěná plocha a nádvoří – 28, 11138/677 – zastavěná plocha a nádvoří – 15, 11138/678 – zastavěná plocha a nádvoří – 15, 11138/681 – zastavěná plocha a nádvoří – 18, 11138/686 – zastavěná plocha a nádvoří – 9, 11138/689 – zastavěná plocha a nádvoří – 19, 11138/690 – zastavěná plocha a nádvoří – 14, 11138/691 – zastavěná plocha a nádvoří – 29, 11138/692 – zastavěná plocha a nádvoří – 14, 11138/693 – zastavěná plocha a nádvoří – 17, 11138/694 – zastavěná plocha a nádvoří – 24, 11138/696 – zastavěná plocha a nádvoří – 43, 11138/697 – zastavěná plocha a nádvoří – 28, 11138/699 – zastavěná plocha a nádvoří – 4, 11138/704 – zastavěná plocha a nádvoří – 27, 11138/705 – zastavěná plocha a nádvoří – 20, 11138/710 – zastavěná plocha a nádvoří – 15, 11138/711 – zastavěná plocha a nádvoří – 11, 11138/712 – zastavěná plocha a nádvoří – 12, 11138/715 – zastavěná plocha a nádvoří – 15, 11138/728 – zastavěná plocha a nádvoří – 25, 11138/731 – zastavěná plocha a nádvoří – 16, 11138/733 – zastavěná plocha a nádvoří – 17, 11138/738 – zastavěná plocha a nádvoří – 34 LV – 2674 Katastrální území – Šajdíkove Humence 11138/724 – zastavěná plocha a nádvoří – 25, 11138/689 – zastavěná plocha a nádvoří – 19, 11138/652 – zastavěná plocha a nádvoří – 28, 11138/650 – zastavěná plocha a nádvoří – 22, 11138/632 – zastavěná plocha a nádvoří – 37, 11138/631 – zastavěná plocha a nádvoří – 31, 11138/628 – zastavěná plocha a nádvoří – 47, 11138/614 – zastavěná plocha a nádvoří – 24, 11138/603 – zastavěná plocha a nádvoří – 25, 11138/604 – zastavěná plocha a nádvoří – 30, 11138/607 – zastavěná plocha a nádvoří – 24, 11138/573 – zastavěná plocha a nádvoří – 24, 11138/569 – zastavěná plocha a nádvoří – 44, LV – 2678 Katastrální území – Šajdíkove Humence 11138/9 – lesní pozemek – 1398 LV – 2635 Katastrální území – Šajdíkove Humence 11138/751 – zastavěná plocha a nádvoří – 1064

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Generalist Capital CZ s.r.o., LA Fly s.r.o. (SK entita), Generalist Capital SK s.r.o. (SK entita)

3. Osobní ručení: Jan Růžička do výše 12 250 000 Kč (500 000 €)

4. Ručení: LA Fly s.r.o. (SK entita)

5. Notářský zápis (na Slovensku)

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma