Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Maverick Group – 12. etapa

Cílem společnosti Maverick Group je získat finance na další podnikatelský rozvoj její prosperující divize Maverick Gama.

Výnos
10,1
% p.a.
Celková hodnota
4,2
mil. Kč
Splatnost
59
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
122,7
mil. Kč
LTV
69,3
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

🟢 Aktualizace v době splacení úvěru: Partner plánuje úvěr předčasně splatit do 24 měsíců, namísto původních 60 měsíců. Původní délka investice na 60 měsíců byla nastavena ze zkušenosti partnera pouze jako rezerva pro dokončení výstavby a případná zdržení. K navrácení investovaných peněz by mělo tedy dojít o mnoho dříve.

Cílem společnosti Maverick Group je získat finance na další podnikatelský rozvoj její prosperující divize Maverick Gama. Divize Maverick Gama je v současné chvíli vlastníkem pozemku, který byl dán jako zástava tohoto úvěru. Finanční prostředky pak hodlá použít k rozvoji jejích dalších aktivit v oblasti developmentu a k akvizici nových developerských projektů. Maverick Gama v minulosti realizovala výstavbu několika butikových projektů v Praze. Podrobnější informace nejen k realizovaným projektům jsou k nalezení na webu partnera https://www.maverick-group.cz/. S rostoucím zájmem o bydlení v oblasti Kladenska se pak rozhodla, díky velmi dobré poloze a kvalitní infrastruktuře spojující Kladno s hlavním městem, rozvinout své developerské aktivity i mimo území Prahy.

  • Lokalita: Kladno
  • Partner: Maverick Group s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 69,3 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 85 000 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 122 700 000 (LTV 69,3 %). V této etapě vybíráme 4 200 000 Kč.
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 85 000 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 122 700 000 (LTV 69,3 %). V této etapě vybíráme 4 200 000 Kč.
  • Další zajištění: 1. Zástavní právo na nemovitost: pozemky par. č.: 5897/1, 6047/1, 6048/1, 6052 a 6080/18, k. ú. Kladno, LV 21945,

**2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Maverick Group s.r.o., ručení – Maverick s.r.o., *3. Osobní ručení* – Ing. VLADIMÍR ZUZÁK, dat. nar. 20. září 1984, JAN TŮMA, dat. nar. 4. října 1975.

Notářský zápis

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma