Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Meta Development II - 1. etapa

Jedná se o refinancování části původního úvěru projektu Bytové domy Meta, který byl profinancován na Investownu v průběhu tohoto roku.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
9,24
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
49
mil. Kč
LTV
72,4
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Cílem projektu je vybudovat moderní bytový dům na Kladně. Partner již v této lokalitě projekty realizoval a speciálně o nájemní bydlení byl obrovský zájem. Partner bude následně celý úvěr řešit seniorním financováním.

  • Lokalita: Kladno
  • Partner: Meta Development s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 72,4 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 35 502 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 49 036 000 Kč (LTV 72,4 %). V této etapě vybíráme 9 241 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Bytový dům č.p. 1471, který je součástí pozemku parc. č. 122, LV 13676, k.ú. Kladno Rodinný dům č.p. 801, který je součástí pozemku parc.č. st. 1589, stavba bez č.p./č.e. (garáž), která je součástí pozemku parc.č. st. 1590 a pozemky parc.č. st. 1589, st.1590, 123/40 a 295, LV 41812, vše v k.ú. Rozdělov ve městě Kladno. Pozemek parc. č. 62/7, 62/11 a 237/11, LV 41812 v k.ú. Rozdělov ve městě Kladno

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Meta Development s.r.o., IČO: 11785357

3. Osobní ručení: JAROSLAV TŘÍSKA, dat. nar. 30. dubna 1971, DANA FIALOVÁ, dat. nar. 27. ledna 1979, PETR BAKEŠ, dat. nar. 13. června 1973

4. Ručení: GASTASOM a.s., IČO: 24189324

  1. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma