Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nemovitosti Houseport I – 2. etapa

Cílem partnera je získat finanční prostředky na rozvoj podnikání.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,66
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
16,1
mil. Kč
LTV
63,6
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Finance budou použity dle osvědčeného byznys modelu společnosti, který spočívá ve výkupu nemovitosti, její rekonstrukci a prodeji nebo pronájmu. Objekty prochází i ošetřením na předmět právních vad. Rozsah provedené rekonstrukce se také liší. U některých nemovitostí stačí jen drobné stavební opravy, což výrazně zkracuje celý proces od nabytí po prodej na pouhých pár měsíců. Následně partner nemovitost buď pronajme se zajímavým výnosem, nebo obratem na trhu prodá za obvyklou cenu, čímž realizuje v krátkém čase zajímavé zhodnocení.

Typický investiční horizont jednotlivých realitních případů se pohybuje v rámci 2–36 měsíců od akvizice v závislosti na typu a velikosti dané nemovitosti. Průběžné cash flow do firmy proudí díky příjmům z pronájmu, kdy je inkasován vzhledem ke specifickému zaměření zpravidla velmi nadstandardní nájemní výnos vůči pořizovací ceně. Jak již však bylo nastíněno, hlavním cílem je prodej se zajímavým zhodnocením, což uvolňuje kapitál na realizaci dalších projektů.

V zajištění budeme mít soubor nemovitostí, které generují nadstandardní příjem. Partner nechává za sebou právo jednotlivé nemovitosti vyvazovat, pokud by se podařilo nemovitosti zajišťující úvěr s dobrým výnosem předčasně prodat.

  • Lokalita: Žďár nad Sázavou
  • Partner: Houseport s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 63,6 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 10 240 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 16 100 000 Kč (LTV 63,6 %). V této etapě vybíráme 2 663 000 Kč.
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. st. 361, jehož součástí je stavba RD č. p. 299, parc. č. 2799, 2804, zapsáno na LV 634 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta, obec Tisová, okres Ústí nad Orlicí. Pozemky parc. č. st. 124/1, jehož součástí je stavba RD č. p. 41, parc. č. 2107, zapsáno na LV 1297 v k. ú. Poličná, obec Poličná, okres Vsetín. Pozemek parc. č. 381/1, zapsáno na LV: 444 v k. ú. Křídla, obec Křídla, okres Žďár nad Sázavou. Bytová jednotka č. 485/3 vymezená v pozemku parc.č. 1510, k. ú. Šenov u Nového Jičína, zapsáno na LV 4689 (BJ), 823 (BD a pozemek) v k. ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Houseport s.r.o. IČO: 21179280
  3. Osobní ručení: PATRIK CELNER, dat. nar. 29. května 1993
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma