Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nemovitosti Pohoda – 4. etapa

Cílem projektu je nejen samotný nákup nemovitostí sloužících k nájmu platícím členům družstva, ale rovněž jejich budoucí správa jako další zdroj prostředků.

Výnos
8–9
% p.a.
Celková hodnota
2,28
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
36,9
mil. Kč
LTV
47,7
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Družstevníci mají kolektivní odpovědnost a na členských schůzích pak mohou lépe dohlížet jeden na druhého i sledovat hospodaření družstva. Byznys model je založený na vybudování portfolia většího množství nemovitostí, které se potom jako celek přefinancují do bankovního sektoru úvěrem s dlouhou splatností.

Družstvo bylo založeno za účelem financování družstevního bydlení, které se těší v posledních letech stále větší oblibě. I velcí developeři sází na družstevní bydlení přinejmenším v části svého portfolia. Výhodou je snazší přístup k bydlení pro koncové uživatele, lepší a hlavně rychlejší převoditelnost družstevního podílu a pro investory pak mimo zástavy na nemovitosti rovněž ze zákona ručení celým majetkem družstva.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 17 610 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 36 900 000 Kč (LTV 47,7 %). V této etapě vybíráme 2 288 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1: Rodinný dům – bez nebytových prostor, č. p. 129 součást pozemku p. č. st. 212 včetně pozemků p. č. st. 212, 627/7 a příslušenství kolna, venkovní úpravy v k. ú. Horní Kamenice. Zapsáno na LV 503 k. ú. Horní Kamenice, okres Děčín Zástava 2: Rodinný dům – bez nebytových prostor, č. p. 28, který je součástí pozemku p. č. 155/1 včetně pozemku p. č. 155/1 a příslušenství v k. ú. Janův Důl u Liberce. Zapsáno na LV 65 k. ú. Janův Důl u Liberce, okres Liberec Zástava 3: Rodinný dům – s nebytovými prostory, č. p. 33, který je součást pozemku p. č. st. 62 včetně pozemků p. č. st. 61, st. 62, 208/1 a příslušenství v k. ú. Mšeno. Zapsáno na LV 262 k. ú. Mšeno, okres Mělník Zástava 4: Rodinný dům – bez nebytových prostor, č. p. 13, který je součástí pozemku p. č. st. 22 včetně pozemků p. č. st. 22, 78/1 a příslušenství zděný přístřešek, stodola v k. ú. Ledce u Kladna. Zapsáno na LV 204 k. ú. Ledce, okres Kladno Zástava 5: Objekt pro individuální rekreaci – rekreační chata, č. e. 369, která je součástí pozemku p. č. st. 202 včetně pozemků p. č. st. 202, st. 203, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. 280/7 a příslušenství v k. ú. Libeř. Zapsáno na LV 434 k. ú. Libeř, okres Praha-západ Zástava 6: Rodinný dům – bez nebytových prostor, č. p. 82, který je součást pozemku p. č. st. 138 včetně pozemků p. č. st. 138, 13 a příslušenství garáž/dílna, sklad v k. ú. Stod. Zapsáno na LV 167 k. ú. Stod, okres Plzeň-jih Zástava 7: Rodinný dům – bez nebytových prostor, č. p. 642, součást pozemku p. č. st. 1343 včetně pozemků p. č. st. 1343, 2021/18 a příslušenství přístřešek v k. ú. Stod. Zapsáno na LV 167 k. ú. Stod, okres Plzeň-jih
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Česká stavební a rozvojová společnost s.r.o., IČ: 08794308
  3. Osobní ručení: TOMÁŠ SOLAR, dat. nar. 7. července 1988
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma