Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Nový cukrovar Cerhenice 1. etapa

Hlavním záměrem partnera je výstavba unikátního rezidenčního areálu nedaleko Kolína na pozemku o velikosti více než deset hektarů.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
8,8
mil. Kč
Splatnost
18
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
64
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Obytný komplex bude sloužit jako bydlení pro téměř dva tisíce obyvatel. Projekt je výjimečný nejen způsobem výstavby pomocí modulárních dílů z recyklovaných materiálů, ale i komplexností a variabilitou udržitelných energetických řešení.

Projekt je unikátní i díky vynikající dopravní dostupnosti, jelikož se nachází přímo u nejmodernější železniční trasy Praha-Kolín. Místo je velmi žádanou lokalitou, která představuje dostupnou alternativu k bydlení v Praze.

Tato etapa projektu bude ihned po vybrání zprocesována a díky novému softwaru přibližně do týdne přepnuta do stavu vyplácení výnosů.

  • Adresa nemovitosti: Kolín - Cerhenice
  • Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
  • Partner: POKROV s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: úvěr ve výši 8 832 808 Kč je zajištěn nemovitostmi (pozemky) v hodnotě 63 992 000 Kč; konkrétně se jedná o pozemky parc. č. st. 186/3, st. 186/4, st. 205, st. 223, st. 259, 266/1, 305/1, 311/5, 313/1, 316/1, 316/2, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 322, 327, 328/1, 328/3, 332, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín pro katastrální území Cerhenice na LV č. 1196.
  • Další zajištění: zástavní právo k nemovitostem, zástavní právo k obchodnímu podílu, osobní ručení, zajišťovací blankosměnka vystavená Vlastníkem Projektu,
  • Rozměr: 101 352 m2 pozemek

Detail projektu

V současné době je již vypracována a schválena územní studie a projektová dokumentace ve stupni ÚR je před dokončením a podáním na příslušný stavební úřad. Ve zbývajícím čase partner plánuje dokončit projektovou dokumentaci do fáze vydaného stavebního povolení.

Poprvé v České republice bude obytný komplex postavený pomocí speciální modulární prefabrikované technologie Knauf Prefab Construction využívající především recyklované materiály.

Projekt také získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Aliance bydlení na dosah jako pilotní projekt dostupného bydlení v ČR.


Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 18 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).


Proč projektu věří náš obchodní ředitel?

„Developerský projekt Nový Cukrovar nás zaujal zejména způsobem výstavby – pomocí moderních a udržitelných materiálů. Partner má zároveň bohaté zkušenosti s přípravou a prodejem středních i větších projektů v této lokalitě. Jsme moc rádi, že se můžeme podílet na výstavbě bydlení u Prahy pro více než 2000 obyvatel. “ (Radek Jansa, Obchodní ředitel Investownu)


Projekt s rychlejším úročením

Investicí do projektu Nový cukrovar Cerhenice 1. etapa vyslovuje každý investor svůj souhlas se změnou Obecných úvěrových podmínek (OÚP) nebo Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu (OÚPPO), která plošně nabyde účinnosti dne 22.3.2023. Změna OÚP A OÚPPO spočívá pouze v urychlení procesu úročení investic.

Nové znění Obecných úvěrových podmínek je k dispozici zde, Obecných úvěrových podmínek pro právnickou osobu zde.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma