Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pekárna Vyškov – 1. etapa

Cílem partnera je refinancování stávajících úvěrů. Partner vlastní areál ve Vyškově.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
8,78
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
37,6
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Zde má příjmy z pronájmu prostor – primárně z pronájmu pekárny Vyškovská pekárna s.r.o.

Pekárnu ve Vyškově koupila společnost Langrova Haus s.r.o. v září 2023. Budova pekárny byla revitalizována, některé stroje pekařské výroby bylo nutné repasovat nebo opravit. V pekárně poté byla vyčleněna část budovy a upravena na nově vzniklou výrobu knedlíků. Pekárna také pronajímá část budovy jako laboratoř. V jiné části nemovitosti se v současné době buduje provozovna pro studenou kuchyni – lahůdkárnu, která se bude také pronajímat.

Nájemce pekárny Vyškov vyrábí pekařské výrobky různých druhů od slaného po sladké, jako např. koblihy, vánočky, koláče, buchty, ale i různé druhy chleba a rohlíků, které pak rozváží svým zákazníkům v okolí a do vlastních prodejen. Daří se mu kvalitou rozšiřovat okruh zákazníků. Dobrou obchodní politikou se daří navyšovat také tržby. Předpoklad do budoucna je rozšíření výroby i o jiné žádané druhy pečiva.

Exit projektu je buď prodejem nemovitosti, nebo refinancováním dlouhým úvěrem. Za projektem stojí jeho skutečný vlastník Jaromír Vysloužil, který je i ručitelem.

Spoludlužníkem úvěru je Vyškovská pekárna s.r.o.

  • Lokalita: Vyškov
  • Partner: LANGROVÁ HAUS s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 65 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 24 400 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 37 600 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě vybíráme 8 787 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemek parc. č. 2123/77, jehož součástí je stavba č. p. 484 (výroba), pozemek parc. č. 2123/78, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. (jiná stavba), pozemek parc. č. 2123/79, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. (výroba), pozemek parc. č. 2123/73, pozemek parc. č. 2123/84, pozemek parc. č. 2123/103, pozemek parc. č. 2123/105, vše evidováno na LV č. 10502 pro k. ú. Vyškov. Zapsáno na LV: 10502 v k. ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: LANGROVÁ HAUS s.r.o., IČO: 19329580
  3. Zástavní právo ke kmenovým listům: Vyškovská pekárna s.r.o., IČO: 17554527
  4. Osobní ručení: JAROMÍR VYSLOUŽIL, dat. nar. 20. září 1962, PETRA VYSLOUŽILOVÁ, dat. nar. 30. srpna 1976
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma