Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Penny Market – 1. etapa

Cílem projektu je rekonstrukce stávající prodejny Penny Market v Berouně.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
7,9
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
33,5
mil. Kč
LTV
52,2
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Rekonstrukce

O projektu

Partner chce začátkem roku 2024 získat stavební povolení a následně začít s kompletní rekonstrukcí a modernizací stávající budovy. Na konci roku má naplánováno dokončit hrubou stavbu. Mezi nemovitosti, které firma vlastní nebo vlastnila, patří Office Park Hloubětín, Penny Market Hloubětín a komerční prostory v rezidenci Central Park Praha. Firma bude splácet úroky z jejích příjmů z podnikání. Následnou splátku jistiny plánuje refinancovat u bankovní instituce.

  • Lokalita: Beroun
  • Partner: rekonstrukce prodejny
  • Financování: rekonstrukce, prodej bude refinancovaný u banky
  • LTV: 52,2 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 17 500 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 33 520 000 (LTV 52,2 %). V první etapě vybíráme 7 900 000 Kč.
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – jednotka č. 1547/17 – jiný nebytový prostor se spoluvlastnickým podílem o velikosti 107667/193167 na společných částech objektu č. p. 1547 – bytový dům a pozemcích parc. č. St. 4562 – zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1 316 m², a parc. č. 2675/2 – ostatní plocha – jiná plocha s výměrou 59 m², vše v k. ú. Beroun, obec Beroun, zástavní právo k obchodnímu podílu – JT-Invest s.r.o., osobní ručení – FIRAZ MUINOV, dat. nar. 19. února 1986, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

Jedná se již o třetí projekt, který se partner rozhodl financovat pomocí investorů na Investown. Pan Muinov a skupina Lekvi jsou developeři s bohatými zkušenostmi a díky jejich mnohaletým zkušenostem mají perfektně zvládnutý celý proces výstavby od jejího počátku až do bodu dokončení.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma