Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Penzion U Kostela

Projekt Penzion U Kostela je penzion v malebném krkonošském údolí mezi Malou Dolní a Horní Úpou. Penzion patří do skupiny HK investiční s.r.o. prostřednictvím dceřiné společnosti HK investiční Krkonoše s.r.o., která bude realizovat rekonstrukci penzionu na prémiový horský penzion s 11 apartmány.

Výnos
8,6
% p.a.
Celková hodnota
19,6
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
28,8
mil. Kč
LTV
68
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Shrnutí

Projekt Penzion U Kostela je penzion v malebném krkonošském údolí mezi Malou Dolní a Horní Úpou. Penzion patří do skupiny HK investiční s.r.o. prostřednictvím dceřiné společnosti HK investiční Krkonoše s.r.o., která bude realizovat rekonstrukci penzionu na prémiový horský penzion s 11 apartmány.

  • Adresa nemovitosti: Dolní Malá Úpa 113, 542 21 Malá Úpa
  • Lokalita: Malá Úpa, okres Trutnov
  • Stavební firma: HK investiční Krkonoše s.r.o.
  • Financování: Z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV: 68 %
  • Zajištění: úvěr ve výši 19 600 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 29 000 000 Kč (konkrétně pozemky a stavba na LV 489 k.u. Dolní Malá Úpa)
  • Další zajištění: zástava obchodního podílu HK investiční Krkonoše s.r.o., osobní ručení
  • Rozměr: 626 m2 pozemek


Detail projektu

Partner již z vlastních zdrojů proinvestoval do penzionu a zahájení rekonstrukce 30 000 000 Kč. Peníze investorů chce využít pro dokončení rekonstrukce Penzionu U Kostela. Úvěr je zajištěn celou hodnotou nemovitosti včetně jejího budoucího zhodnocení rekonstrukcí! Vysokou cenu má i samotné místo, kde je nemovitost umístěna. Je to jedno z nejkrásnějších míst v celých Krkonoších, které je nazýváno českým Aspenem. Penzion se nachází uprostřed údolí, ze kterého je překrásný výhled na Sněžku. Polohou leží v 1000 m. n. m., což v zimě garantuje sníh. 300 metrů od penzionu je nástupní stanice rozsáhlého skiareálu Malá Úpa s provozem minimálně do konce března. Partner je povinen informovat průběžně Investown o vývoji projektu. Investown bude tyto informace sdílet a investorům posílat čtvrtletní shrnutí projektu, které bude obsahovat nejen provedené práce na projektu, ale také případný vývoj ceny nemovitosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na dokončení naplánovaných kroků tak, aby mohl splatit jistinu projektu, která bude uhrazena z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma