Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pivovar Panaczech – 2. etapa

Cílem partnera je rekonstrukce pivovaru ve Zlonicích, který je ve vlastnictví společnosti.

Výnos
9,3
% p.a.
Celková hodnota
2,63
mil. Kč
Splatnost
60
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
14,5
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Rekonstrukce

O projektu

Pivovar byl loni pořízen od městyse Zlonice a letos bude zrekonstruován za účelem přesunu výroby piva z Prahy do větších prostor ve Zlonicích.

Partner provozuje pivovar Panaczech od roku 2020. Během 4 let se výroba rozjela a pivovar potřebuje nové prostory. Z toho důvodu se partner rozhodl koupit budovu pivovaru ve Zlonicích, kterou revitalizuje a zprovozní do konce roku 2024. Nové a větší výrobní prostory umožní zvýšit produkci piva z aktuálních 65 000 l měsíčně až na 180 000 l měsíčně.

V rámci areálu pivovaru partner zprovozní i pivovarskou restauraci, která bude zajišťovat část odbytu. Aktuálně již partner dodává své výrobky do několika supermarketů (Kaufland, Globus, Albert, Norma) a také do několika restaurací v Praze.

V dozajištění budeme mít rozestavěný rodinný dům v Dolních Měcholupech.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 10 150 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 14 500 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 2 639 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1: parc. č. 520 (včetně budoucí stavby RD), 521 k. ú. Dolní Měcholupy. Zapsáno na LV 94 v k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, okres hl. m. Praha Zástava 2: parc. st. 10/3, jehož součástí je stavba č. p. 212, st. 11/1, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, st. 11/2, st. 14/1, jehož součástí je stavba č. p. 3, st. 14/2, jehož součástí je stavba č. p. 2, 748/3, k. ú. Zlonice. Zapsáno na LV 1138 v k. ú. Zlonice, obec Zlonice, okres Kladno
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Revival of the Titanic s.r.o., IČ: 24811475
  3. Osobní ručení: ONDŘEJ VRKOČ, dat. nar. 24. června 1993
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 60 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma