Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pivovar v Lovosicích – 10. etapa

Cílem projektu je postavit nový obytný komplex na místě bývalého pivovaru v centru města Lovosice.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
5,21
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
129,3
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Provoz pivovaru byl ukončen v roce 1950. V současné době nejsou jeho prostory využívány.

Partner spolupracuje s architektonickou kanceláří, která mu rozpracovala návrh budoucího obytného komplexu. Podle tohoto návrhu by měly vzniknout 4 nové budovy s různou výškou zástavby (3 až 4 nadzemní podlaží). Všechny objekty byly vyprojektovány s ohledem na orientaci ke světovým stranám a potřebám dodržení požadovaných norem a vyhlášek.

Architektonické a urbanistické řešení je navrženo tak, aby novostavby přirozeně zapadly do historické lokace. Nové objekty respektují výškové dominanty kostela a zámku, které zůstanou hlavními architektonickými prvky centra města. Díky těmto novým bytovým domům se výrazně zlepší uliční síť a průchodnost území, které dřív bylo bez využití a tvořilo neživý prostor.

Bytový komplex obohatí město také o zelenou pěší zónu ve vnitrobloku, který bude tvořen 2 budovami. Jeden z objektů bude umožňovat i pronájem komerčních ploch. Jedná se o refinancování stávajícího věřitele. Získané finanční prostředky budou zčásti použity i na získání stavebního povolení. Partner má veškeré aspekty týkající se stavebního povolení pod kontrolou. Po úspěšném vyřízení stavebního povolení budou zahájeny stavební práce.

  • Lokalita: Lovosice
  • Partner: Pivovar City Center, spol. s r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 90 510 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 129 300 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 5 214 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: LV 3253, k. ú. Lovosice (23 parcel, celé LV)
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Pivovar City Center, spol. s r.o., IČ: 28741978
  3. Ručení: PERSEUS Equity s.r.o., IČ: 06209858
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma