Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Portfolio nemovitostí J&V – 4. etapa

Cílem projektu je refinancování nemovitostního úvěrů na již vlastněných nemovitostech, které jsou obsazeny dlouhodobými nájemníky a generují atraktivní výnos.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,2
mil. Kč
Splatnost
48
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
53,4
mil. Kč
LTV
67
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Následně se bude jednat i o akvizici budovy v Aši. Budovu partner zrekonstruuje z vlastních zdrojů.

Budova v Aši

Budova ve městě Aš je polyfunkční, s 1 podzemním podlažím a 3 nadzemními. Jedná se o atriový dům stavěný postupně na etapy. První etapa byla postavena cca v r. 1900 a postupně byly v další 3 etapách dostavovány další části.

Budova má bohatou historii a zažila za svých časů mnoho změn. Dům zpočátku sloužil jako továrna pro výrobu pleteného zboží, pak se z něj stal areál pro potřeby centrálního plánování, posléze byl v částí budovy zřízen bar a později se v něm objevily byty na pronájem. Po covidové epidemii je objekt bez dalšího smysluplného využití, proto se jej vlastník rozhodl prodat.

Partner chce po nabytí objekt postupně částečně rekonstruovat a dále pronajímat. Plánuje zde pronájem prostor bytových, skladovacích, obchodních a výrobních. Objekt jako celek umožňuje pronájem těchto segmentů kombinovat, kdy budou od sebe provozně odděleny a mohou fungovat na sobě nezávisle a odděleně.

Plán na rekonstrukci je následující: V 1. PP by měly vzniknout komerční plochy (obchod a sklad) a 2 bytové jednotky. V 1. NP se bude nacházet výrobní prostor, 2 obchody a 2 bytové jednotky. V 2. NP bude výrobní prostor a 3 bytové jednotky. V 3. NP bude výrobní prostor.

Partner má již teď zájemce na spodní část budovy, kde by měl nájemník provozovat fitness centrum.

Budovy v Chrastu

Ve městě Chrast v okresu Chrudim má společnost hned několik nemovitostí. Všechny jsou dlouhodobě pronajímány. Jedna budova je polyfunkční a kombinuje jak komerční, tak i bytové prostory. Další nemovitost představuje dvě dvoupodlažní stavby stejného charakteru pro výrobu a skladování.

Byty v Pardubicích

Společnost dlouhodobě pronajímá dvě bytové jednotky v rohovém činžovním domě z roku cca 1940. Oba byty mají dispozici 1 + 1 s podlahovou plochou 50 a 51 m². K bytům náleží sklepní kóje. V domě byla provedena rekonstrukce střechy, stoupaček a fasády. Byt se nachází v klidné poloze v jednosměrné ulici. Dopravní dostupnost je dobrá. Koncepce bytu je průměrná – standardní.

Jemnice

Další částí portfolia J&V Investments je dům, který se nachází v centru Jemnic. Dům stojí v řadě lemující jižní stranu ulice. Jde o historickou zástavbu v centru městečka. Nemovitost je dlouhodobě pronajímána. Objekt disponuje nádherným klenutým sklepem a rozlehlou půdou s útulnou terasou a překrásným výhledem do krajiny. Nemovitost lze označit za naprostý poklad, který stojí přímo ve středu města 100 m od zámku.

  • Lokalita: Jemnice
  • Partner: J&V Investments s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 67 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 36 030 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 53 400 000 Kč (LTV 67 %). V této etapě vybíráme 4 202 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Jednotka č. 1738/4 (byt) v budově (Zelené Předměstí, č. p. 1738, byt. dům, LV 10556) na pozemku parc. č. st. 2867, včetně podílu 52/983 na společných částech nemovitosti, pozemku parc. č. st. 2867, zapsaná na LV 76284, k. ú. Pardubice (dále jen Zástava 1). Jednotka č. 1738/5 (byt) v budově (Zelené Předměstí, č. p. 1738, byt. dům, LV 10556) na pozemku parc. č. st. 2867, včetně podílu 51/983 na společných částech nemovitosti, pozemku parc. č. st. 2867, zapsaná na LV 76284, k. ú. Pardubice (dále jen Zástava 2). Pozemek parc. č. 56, jehož součástí je rodinný dům č. p. 55, vše evidováno na. LV 81 pro k. ú. Jemnice, zapsáno na LV 81 pro k. ú. Jemnice, obec Jemnice, okres Třebíč (dále jen Zástava 3). Pozemek parc. č. st. 79/2, jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování bez čp/če evidováno na LV 1823; spol. podíl ve výši 28/1000 na pozemku parc. č. 450/2 evidováno na LV 1522 pro k. ú. Chrast, zapsáno na LV 1823, 1522 pro k. ú. Chrast, obec Chrast, okres Chrudim (dále jen Zástava 4) + spoluvlastnický podíl 1/4 Partnera na LV 1784, k. ú. Chrast (přístupová cesta), spoluvlastnický podíl 1/4 Vaculka Jan na LV 1784, spoluvlastnický podíl 1/8 Partnera na LV 1836, spoluvlastnický podíl 1/8 Vaculka Jan na LV 1836, spoluvlastnický podíl 1/4 Vaculka Jan na LV 1520. Pozemek parc. č. st.227, včetně stavby č. p. 171 (rod. dům), která je jeho součástí, včetně příslušenství. Zapsáno na LV 1368 v k. ú. Proseč u Skutče, obec Proseč, okres Chrudim (dále jen zástava 5). Pozemek parc. č. st. 1445, včetně stavby č. p. 1315 (obč. vyb.), která je jeho součástí, včetně příslušenství. Zapsáno na LV 6434 k. ú. Aš, obec Aš, okres Cheb (dále jen Zástava 6). Pozemek parc. č. st. 81, jehož součástí je stavba pro výrobu č. p.86, pozemek parc. č. st. 79/9, jehož součástí je stavba pro výrobu bez čp/če, vše evidováno na LV 1823 pro k. ú. Chrast. Zapsáno na LV 1823 pro k. ú. Chrast, obec Chrast, okres Chrudim (dále jen Zástava 7) + spoluvlastnický podíl 1/4 Partnera na LV 1784, k. ú. Chrast (přístupová cesta), spoluvlastnický podíl 1/4 Vaculka Jan na LV 1784, spoluvlastnický podíl 1/8 Partnera na LV 1836, spoluvlastnický podíl 1/8 Vaculka Jan na LV 1836, spoluvlastnický podíl 1/4 Vaculka Jan na LV 1520.
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: J&V Investments s.r.o., IČ: 08696403 (2. v pořadí po Investown z titulu předchozího úvěru)
  3. Osobní ručení: Ing. JAN VACULKA, dat. nar. 2. listopadu 1993
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 48 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma