Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pozemek Čekyně – 1. etapa

Cílem partnera je koupě pozemku v Čekyni, obec Přerov.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
3,85
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
8,9
mil. Kč
LTV
62
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Rovinatý pozemek plánuje rozdělit na 6 stavebních parcel.

V blízké budoucnosti bude vydáno územní rozhodnutí, které je momentálně v procesu vyřízení. Bylo vydané koordinované závazné stanovisko pro územní řízení stavby, které povoluje stavbu nové, veřejně přístupné komunikace bez chodníků pro uvažované rodinné domy. Stavební pozemky budou mít zajištěnou přístupovou komunikaci, přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizaci. Pozemek je bezpečný i z hlediska povodní a záplav, jejichž riziko je tady nejnižší.

Čekyně se nachází 4,5 km na severozápad od Přerova, který dle slov partnera má obrovský potenciál. Je to zároveň i město, kde se partner narodil, a rozvoj obce považuje za svou misi.

  • Lokalita: Přerov VII – Čekyně
  • Partner: NRE nemovitosti s.r.o.
  • Financování: z příjmů z podnikání a refinancováním seniorním úvěrem
  • LTV: 62 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 5 500 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 8 900 000 Kč (LTV 62 %). V této etapě vybíráme 3 850 000 Kč.
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. 785 a příslušenství, k. ú. Čekyně, LV 457
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: NRE nemovitosti s.r.o., IČ: 19405600
  3. Osobní ručení: DANIEL NEVRKLA, dat. nar. 12. května 1988
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma