Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Pozemky Hradištko – 1. tranše (E3)

Cílem partnerů je koupě pozemků v obci Hradištko, která se nachází mezi řekami Vltava a Sázava v okrese Praha-západ.

Výnos
8,2
% p.a.
Celková hodnota
3,24
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
28,5
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

V obci žije přes 2 400 obyvatel. Pozemky leží v jihovýchodní okrajové části obce Hradištko, místně nazvané Rajchardov. V sousedství je zástavba původních a novodobých samostatně stojících rodinných domů. Jedná se o nově vznikající, rozvíjející se městskou rezidenční čtvrť s četnou zelení v zahradách a na veřejném prostranství.

V dochozí vzdálenosti od pozemků v rámci centra obce se nachází základní nabídka zboží a služeb (školka, škola, restaurace, potraviny, specializované obchody, drobné řemeslné dílny, sportoviště atd.). Kompletní občanská vybavenost je v rámci spádového centra Prahy s dojezdovou dobou cca 20 min.

Na pozemcích se nenachází žádné stavby nebo vzrostlá zeleň a jsou připraveny na budoucí výstavbu. Soubor pozemků je napojen na inženýrské sítě dostupné v místě v rozsahu V, E, a retenční nádrž na pozemku. K hranici je přivedena zpevněná komunikace s veřejným osvětlením.

Záměrem partnerů je získat po koupi pozemků územní rozhodnutí a stavební povolení a realizovat developerský projekt o 5 rodinných dvojdomech.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 17 100 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 28 500 000 Kč (LTV 60 %). V této etapě vybíráme 3 249 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemky parc. č. 90/28, 90/34, 90/35, 90/33, 90/67. Zapsáno na LV 3673, 3714, 3713 v k. ú. Hradištko pod Medníkem
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Umdo development s.r.o., IČ: 19896808 AdayTema s.r.o., IČ: 09131558
  3. Osobní ručení: BAŞAR DOGA ŞEKER, dat. nar. 7. září 1981 ZIYA UMUT ALTINOK, dat. nar. 15. září 1981
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 42 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma