Zpět
Bankovní úroveň zajištění

RD Dolní Loučky – 1. tranše (E1)

Cílem projektu je výstavba 9 rodinných domů v obci Dolní Loučky v okresu Brno-venkov.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
7,74
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
33
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Domy budou samostatně stojící se sedlovou střechou, na kterou budou nainstalovány fotovoltaické solární panely. Součástí každého domu bude předzahrádka s možností soukromého parkování vozidel a zahrádka s výhledem do volné krajiny. Design rodinných domů svými proporcemi a tvarem vychází z historicky dané urbanistické struktury zástavby obce. Proto provedení domů bude ve světlých, béžově-hnědých barvách. Součástí každého domu bude garáž a kryté parkovací stání s tzv. zelenou střechou s extenzivní výsadbou. Partner momentálně pracuje na získáním stavebního povolení, po jehož vydání bude zahájena výstavba rodinných domů.

  • Lokalita: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
  • Partner: ALIV RD Dolní Loučky s.r.o.
  • Financování: z příjmů z prodeje dokončeného developerského projektu
  • LTV: 65 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 21 500 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 33 060 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě první tranše vybíráme 7 743 000 Kč.
Další zajištění:

Způsob zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parcelní čísla 838/2, 838/3, 839/6, 839/7, 839/8, 839/9 a příslušenství v k. ú. Dolní Loučky

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: ALIV RD Dolní Loučky s.r.o., IČ: 11988924

3. Osobní ručení: ALEŠ KYKRYCH, dat. nar. 9. srpna 1988

4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma