Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Residence Lípové sady III – 1. tranše (E3)

Jedná se o další část úspěšně proinvestovaného projektu Residence Lípové sady,** tentokrát však se zástavním právem 2. v pořadí.**

Výnos
11
% p.a.
Celková hodnota
4,31
mil. Kč
Splatnost
15
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
131,59
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Zástavní právo 2. v pořadí znamená, že v případě nesplácení partnerem a zpeněžování zástavy budou nejdříve uspokojeni věřitelé se zapsaným zástavním právem jako 1. v pořadí. Co to konkrétně znamená naleznete níže.

🟢 Aktuální stav výstavby: Postaveny jsou nosné konstrukce (základy, vodorovné, svislé vyjma garáže, schodiště, střecha vyjma garáže) včetně hydroizolací spodní stavby, rozvody vody a kanalizace s napojením zemních těles, přípojka vody se zakončením v objektu, elektrorozvody včetně rozvaděčů a instalačních krabiček. Dále byla realizována pojistná hydroizolace střechy a příprava na osazení klempířských prvků.

Jedná se o projekt prémiového rezidenčního bydlení nedaleko Brna. Každý dům je vyřešen s dispozicí 5 + kk a má svoji vlastní terasu, která nabízí každé rodině naprosté soukromí. Vilabyty 2 + kk a 3 + kk disponují vlastní zahradou, vilabyty 4 + kk pak úchvatnými terasami. Projekt vyrůstá v Rousínově, na východ od metropole Brna. Samotné Brno je pouhých 20 minut po dálnici D1. Kromě toho má Rousínov také přímé vlakové spojení s Brnem. Samozřejmostí je, že město disponuje plnou občanskou vybaveností. Navíc, kromě pobočky Komerční banky, také bankomaty bank ČSOB a České spořitelny. Samozřejmostí jsou mateřské školy, dvě základní školy, umělecká škola a integrovaná střední škola. V Rousínově byla také v minulé době otevřena sportovní hala, která svou kapacitou pojme téměř tři sta padesát lidí.

Co znamená zástavní právo 2. v pořadí

Zástavní právo 2. v pořadí znamená, že v případě nesplácení partnerem a zpeněžování zástavy budou nejdříve uspokojeni věřitelé se zapsaným zástavním právem jako 1. v pořadí. V případě, že dojde k plnému uspokojení věřitelů 1. v pořadí, bude zbytek výtěžku rozdělen mezi věřitele 2. v pořadí. Riziko spočívá v tom, že v případě, že by pohledávky věřitelů 1. v pořadí dosáhly na sankcích takové výše, že výtěžek pokryje pouze tyto věřitele, na věřitele se zástavním právem zapsaným 2. v pořadí se nedostane. S touto situací jsme však od začátku počítali a mysleli jsme na bezpečí financí našich investorů. Hodnota zastavené nemovitosti je dostatečně vysoká a LTV dostatečně nízké tak, aby v případě nesplácení a zpeněžování zástav došlo k získání v krajním případě alespoň jistin všech věřitelů, kteří jsou zapsáni jako 2. v pořadí.

Jednotlivé domy budou po dokončení nabídnuty k prodeji. Další informace o projektu naleznete na webu partnera https://www.residencelipovesady.cz .

  • Lokalita: Rousínov, Jihomoravský kraj
  • Partner: RESIDENCE LÍPOVÉ SADY s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 24 900 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 131 590 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 4 313 000 Kč.
  • Další zajištění: 1. Zástavní právo na nemovitost 2. v pořadí – Rousínov, parc. č. Rousínov, LV 4293, parc. č. 2566/4, 2566/5, 2566/6, 2566/7, 2566/8, 2566/10, 2566/11, 2566/12, 2566/13, 2566/14, 2566/16, 2566/20, zástavní právo na nemovitost 2. v pořadí – Rousínov, parc. č. Rousínov, LV 4293, parc. č. 2564/2, 2565/2, 2562/3, 2562/5, 2562/6, 2562/7, 2562/8, 2562/10, 2562/11, 2562/12, 2564/3, 2564/5, 2564/7, 2564/8 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Residence Lípové Sady s.r.o. 3. Osobní ručení: ALEŠ KYKRYCH, dat. nar. 9. srpna 1988 4. Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 15 měsíců (do 27.3. 2025) na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma