Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Residence Nad Lomničkou – 1. tranše (E1)

Jedná se o nákup pozemku v lokalitě Železné u Brna s následnou realizací developerského projektu spočívajícím ve výstavbě a následném prodeji 16 rodinných domů.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
9,1
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
50,8
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Partner hodlá koupit pozemek od společnosti Veromanex s.r.o. (Na Investownu proinvestovaný projekt Domy Železné) společně s jeho projektem, ve kterém vidí značný potenciál, primárně díky jeho vzdálenosti od Brna, a proto chce pokračovat s výstavbou dle původní projektové dokumentace. Projekt má již vydané stavební povolení a partner hodlá začít okamžitě stavět. Na pozemcích jsou doposud provedeny úpravy terénu se sjezdem z místní komunikace a základové pasy domů. Aktuální prostavěnost lze zobrazit na fotkách v galerii. K dokončení projektu by mělo dojít v průběhu 1. kvartálu 2025. Projekt se nachází v severní okrajové části obce Železné v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Dojde zde k výstavbě 15 rodinných domů se sedlovou střechou o identické zrcadlové dispozici 4 + kk s garáží a k výstavbě jednoho rodinného domu se sedlovou střechou o dispozici 5 + kk.

 • Lokalita: Železné, okres Brno-venkov
 • Partner: Tekton Solutions s.r.o.
 • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 70 %
 • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 35 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 50 800 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 9 104 000 Kč.
 • Další zajištění:
 1. Zástavní právo na nemovitosti: Rodinný dům Strašín u Říčan – pozemek parc. č. st. 1091 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 393 (rod. dům), pozemek parc. č. 464/103 (zahrada), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Strašín u Říčan na LV č. 756. Pozemky parc. č. 280/2, 281, 282, 283, 284/2 a 340/4 včetně příslušenství (a včetně v budoucnu postavených staveb) zapsáno na LV: 497 v k. ú. Železné, obec Železné, okres Brno-venkov včetně parcel parc. č. 86/2, 1363, 1364 a 1365.
 2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Tekton Solution s.r.o., Tekton development s.r.o.
 3. Osobní ručení: Daniel Tesař dat. nar. 16. května 1988
 4. Ručení: Daniel Tesař dat. nar. 16. května 1988
 5. Notářský zápis
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma